Brancheorganisationer håber på ny bevilling til Videncenter

En række branche- og erhvervsorganisationer, inklusive TEKNIQ, har sendt en fælles opfordring til Klima-, Energi- og Miljøministeren og Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg om at finde midler til at fortsætte Videncenter for energibesparelser i bygninger.

Stadig brug for center

Organisationerne, som indgår i Videncentrets Rådgivende Udvalg, mener, der fortsat er behov for et Videncenter for energibesparelser i bygninger. Det understreges i et fælles brev til både Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg og Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg, hvor de opfordrer til at sikre Videncentret en fornyet bevilling, når den nuværende udløber i slutningen af 2015.

- I en tid hvor budskaberne om energibesparelser er mange, og hvor ideologier spiller en væsentlig rolle for den retning, udviklingen går i, udgør Videncentret en væsentlig rolle som et ankerpunkt for udpegning af relevante fakta i debatten, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ, som er en del af det rådgivende udvalg for Videncentret, og uddyber:

- TEKNIQ ønsker at bevare Videncentret som en uafhængig institution, der fortsat kan levere nødvendig og relevant information til fremme af renoveringsindsatsen i Danmark.

» Læs hele brevet til ministeren

Fakta om Videncenter for energibesparelser i bygninger

  • Etableret som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008.
  • Indtil videre videreført frem til og med 2015 som en del af energiaftalen fra marts 2012.
  • Bidrager til, at byggeriets parter og andre aktører opnår større viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
  • Har som mål at medvirke til at realisere flere energibesparelser i bygninger.
  • Ligger under Energistyrelsen og drives af et konsortium med Teknologisk Institut i spidsen.

» Læs mere på Videncentrets hjemmeside

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.