Styrket vvs-uddannelse fører branchen ind i fremtiden

1. august 2015 slår landets erhvervsskoler dørene op for en helt ny vvs-uddannelse skabt i et tæt samarbejde mellem TEKNIQ, virksomheder og Blik- og Rørarbejderforbundet. Forbedringerne er talrige.

– Den nye vvs-energiuddannelse er ambitiøs. Vi styrker kompetencerne og målretter uddannelsen til fremtidens behov i vvs-branchen. Vi opruster især på områder som kundeservice, projektstyring og hele den teknologiske udvikling i form af styring, automatik og velfærdsteknologi. Dermed følger vi den røde tråd fra strategien ”Vvs-branchens vision 2022”, fortæller underdirektør Tina Voldby fra TEKNIQ.

Det er den igangværende reform af erhvervsuddannelserne, som har skubbet til arbejdet med at lave en ny vvs-energiuddannelse.

– Når vvs-energiuddannelsen skulle åbnes alligevel, så var det oplagt at lave et kvalitetstjek af branchens kompetencebehov nu og 4-10 år ud i fremtiden. I hele processen har TEKNIQ været i tæt dialog med medlemsvirksomhederne og brugt dem som sparringspartnere, forklarer konsulent Bent-Ole Bohn fra TEKNIQs politiske sekretariat.

Den eksisterende vvs-energiuddannelse består af fire specialer (vvs-energispecialist, vvs-ventilationstekniker, rustfast industrimontør og vvs-blikkenslager med et trin som vvs’er).

Udfordringen har været, at vvs- og rørarbejdet på de enkelte specialer har fyldt meget og ikke været tilstrækkelig målrettet specialedelen.

– Det skulle der rettes op på. Generelt skulle vi styrke det faglige niveau, og så skulle vi have et vvs-speciale, hvor målet var at uddanne en tip-top servicemand. Det eksisterende speciale havde meget lav prestige i vvs-branchen og blev mest anvendt af skolerne til at flytte lærlinge over, der havde svært ved at klare kravene på de andre specialer, siger Tina Voldby.

I den gamle uddannelse tog cirka 60 procent af eleverne uddannelsen til vvs-energispecialist, mens 20 procent hoppede på blikkenslagersporet. Resten var delt jævnt ud mellem de resterende spor.

Fire specialer i den nye vvs-energiuddannelse

Den nye vvs-energiuddannelse har fire specialer: Vvs-installationstekniker, vvs-energispecialist, ventilationstekniker samt vvs-blikkenslager.

Specialet rustfast industrimontør bliver nedlagt. Her blev der kun indgået meget få aftaler om året. Kompetencerne på svejs og det rustfaste område bevares dog i uddannelsen. De bliver nemlig flyttet til det helt nye speciale vvs-installationstekniker.

Dette speciale giver et gevaldigt kompetenceløft i form af mere styring, automatik, velfærdsteknologiske sanitetsløsninger og svejs. Det er målrettet vvs-servicearbejde og spjældarbejde.

– Vi forventer, at mange af eleverne går fra vvs-energispecialist samt blikkenslager-sporet til installationstekniker. Virksomhederne efterspørger elever inden for vvs-service og spjældarbejde. Det sørger installationstekniker-sporet for at levere, siger Bent-Ole Bohn.

Specialet indeholder et fire ugers valgfrit modul, hvor lærlinge og virksomhederne kan lade lærlinge dygtiggøre sig inden for blik, ventilation, stålsvejsning, svejsning af rustfaste installationer eller installationstekniske varmeløsninger.

Det vil være særligt fordelagtigt for virksomhederne, fordi det bliver muligt at vælge et modul, som virksomheden ikke er godkendt til, fordi den ikke har nogen eller kun meget få opgaver på området. Det bliver således muligt i langt højere grad at uddanne lærlinge med kompetencer inden for forretningsområder, som endnu ikke er en kerneforretning.

Specialet vvs-energispecialist har de nuværende kompetencer i opdateret form, men nu kommer der ekstra krydderi på i form af helt nye kompetencer som køleteknik og projektstyring. Dermed er specialet fremtidssikret.

Talenter

Der er godbidder på vej til ekstra dygtige vvs-elever.

– Et rigtig spændende nyt tiltag er talentsporene. Her udfordrer vi de fagligt og håndværksmæssigt dygtigste unge, der får mulighed for at løfte deres faglige og tekniske kompetencer til et højere niveau. Nogle af de kompetencer ligger i dag på installatørniveau. Målet er, at branchen får nogle dygtigere lærlinge og generelt får hævet kompetenceniveauet. forklarer underdirektør Tina Voldby.

Vvs-energiuddannelsen vil fortsat have et EUX-spor, hvor lærlingen kombinerer en gymnasial uddannelse med vvs-energiuddannelse og til slut står med både et svendebrev og en studenterhue.

Den nye vvs-energiuddannelse byder også på et voksenspor, som rækker ud efter dem over 25 år, som får merit for tidligere relevant erhvervserfaring. Der er også en kortere vvs-energiuddannelse for unge med en STX-eller HTX-eksamen i rygsækken.

Uenighed om vvs-blikkenslagerspecialet

Hele uddannelsen er skruet sammen i tæt samarbejde med Blik- og Rørarbejderforbundet.

– I store træk har begge parter fået, hvad de ville, for begge parter ønsker naturligvis en styrket vvs-energiuddannelse. Men der var bump undervejs i samarbejdet med Blik og Rør, fortæller Tina Voldby.

Uenigheden drejede sig om vvs-blikkenslagerspecialet.

Blik og Rør ønskede at fordoble antallet af skoleuger, der blev brugt på vvs-rørmontage. TEKNIQ kunne ikke se behovet, især fordi organisationens målsætning var at styrke blikarbejdet og øge antallet af skoleuger på blikdelen.

– Vi ønskede derfor, at vvs og rør skulle fylde mindre, og som noget helt centralt at virksomhederne ikke behøvede at have rørarbejde i virksomheden og heller ikke autorisation. Målet var, at vores rene blikvirksomheder fik et speciale, hvor de uden problemer kunne uddanne lærlinge inden for blik. Den var Blik & Rør ikke med på, siger Tina Voldby og fortsætter:

– Vi kunne ikke blive enige, og derfor valgte vi at bevare det eksisterende vvs-blikkenslagerspeciale. Vi er rigtig ærgerlige over, at det ikke lykkedes at give vores blikkenslagervirksomheder det, de længe har sukket efter. Men når det er sagt, så lykkedes det alligevel inden for rammerne af det gamle speciale at gennemføre et par ændringer, som jeg er sikker på gør en forskel.

Ændringerne er, at de seks ugers valgfri specialefag bliver til én uge med vvs-montage og fire uger med blik. Så er der kun én valgfri uge tilbage.
– Dermed har vi, som virksomhederne ønsker, styrket blik- og montagedelen. Vi nåede altså en del af vejen til målet med et andet middel, forklarer Tina Voldby.

Mere matematik

Generelt for den nye vvs-uddannelse er, at matematikniveauet er hævet. Fremover skal der matematik på E-niveau til, når lærlingen går fra grundforløb til hovedforløb.

– Kompetencebehovet i branchen stiger, og det er nødvendigt med gode matematiske evner for at nå et godt resultat i vvs-energiuddannelsen. Det er en uddannelse, som kræver noget. Et højere matematikniveau giver prestige og bedre image for vvs-uddannelsen. Spørgsmålet er så, om vi kan lokke nok dygtige elever, som kan klare kravene, ind på uddannelsen. Vi ved derfor godt, at et stort fokusområde de kommende år bliver profilering af og rekruttering til uddannelsen, siger Tina Voldby.

Hun glæder sig til at pudse og pleje den nye uddannelse helt på plads det kommende år, så vvs-uddannelsen kommer til at skinne som de nyeste kobberrør.

– Vi vil følge uddannelsens debut tæt og følge op på erfaringerne i samarbejde med virksomheder, Blik og Rør, myndigheder og skolerne. Vi glæder os rigtig meget til at rulle det hele i gang i august.

Om Vvs-branchens vision 2022 og vvs-uddannelsen

  • Den nye vvs-uddannelse er blandt andet baseret på TEKNIQs strategi for, hvordan vvs-branchen skal udvikle sig frem mod 2022.
  • Strategien blev offentliggjort sidste år i rapporten ”Vvs-branchens vision 2022.”
  • Blandt rapportens konklusioner er, at branchen skal håndtere avancerede produkter og tekniske løsninger og være langt skarpere til projektstyring og salg.
  • En forbedret vvs-uddannelse er derfor en central udmøntning af strategien.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.