Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

BoligJobordningen er tilbage

Regering har som sin første handling genindført BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at kunderne også i 2015 kan anvende ordningen efter de samme principper som i 2014.

BoligJobordningen genindføres for 2015 i samme form som i 2014 med virkning fra 1. januar i år. Det betyder, at det maksimale fradrag er på 15.000 kr. per voksen person i husstanden og at der er fradrag for de samme ydelser som i 2014.

TEKNIQ har brugt mange kræfter for at få BoligJobordning genindført – ikke mindst af hensyn til at sikre et fortsat økonomisk incitament til at energirenovere sin bolig og af hensyn til at holde gang i aktiviteten og efterspørgslen efter installationsbranchen løsninger.

Den politisk aftale indebærer at BoligJobordningen også gælder for 2016 og 2017. Dog justeres ordningen fra 2016. For det første bliver den mere grøn. For det andet justeres den således, at der kan opnås fradrag for udgifter til løn for serviceydelser for 6.000 kr. per person og for håndværksydelser for 12.000 kr. per person, hvert af årene. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag per person udgøre i alt 18.000 kr. 

Samtidig vil ordningen blive udformet således, at også lejere vil få større glæde af ordningen. Den endelige udformning ventes at falde på plads i efteråret, og TEKNIQ vil herefter orientere om de fremtidige vilkår.  

Har du spørgsmål om BoligJobordningen, er du velkommen til at kontakte TEKNIQ.

Læs mere om BoligJobordningen

Læs også: SKATs side om ordningen, bl.a. med vejledning til forbrugere.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.