Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Fremgang for vvs-installatør-uddannelse

Erhvervsakademierne har for andet år i træk haft stigning i antallet af optagne på uddannelsen til vvs-installatør.

Vvs-installatør-uddannelsen har på to år haft en fremgang på 25 procent i antallet af optagne studerende på sommerholdene. Det fremgår af tal fra Uddannelses- og forskningsministeriet, som i dag har offentliggjort optagelsen til samtlige videregående uddannelser.

Uddannelsen hører nu til blandt de tekniske erhvervsakademiuddannelser med størst fremgang. I 2013 optog erhvervsakademierne 53 studerende på uddannelsens sommerhold, tallet steg i 2014 til 62 og i år er 66 optaget på den videregående uddannelse.

Fordel for mindre og mellemstore virksomheder

- Dimittenderne fra erhvervsakademierne yder et vigtigt bidrag til at hæve uddannelsesniveauet i den private sektor og i de små og mellemstore virksomheder over hele landet. Derfor glæder jeg mig over de senere års betydelige vækst i optaget på netop disse uddannelser, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V).

Optaget til vvs-installatør er dog meget varieret på akademierne. Mens KEA i København optager 30 studerende – en stigning på 58 pct. – er der tilbagegang på både Erhvervsakademi Lillebælt i Odense og Erhvervsakademi MidtVest i Herning. Her til sommer optages otte i Odense og 7 i Herning på den ellers populære uddannelse.

Lille tilbagegang for branchens uddannelser under ét

Lægges tallene for årets sommeroptag på branchens tre videregående uddannelser sammen, ses en lille tilbagegang. Det samlede optagelsestal for el- og vvs-installatør samt energiteknolog er ifølge ministeriet 267 studerende, hvor der sidste år blev optaget 290.

Optag på uddannelserne, sommer 2015

Elinstallatør

2013

2014

2015

Erhvervsakademi MidtVest (Herning)

2

10

9

KEA Københavns Erhvervsakademi

48

50

34

Erhvervsakademi Dania (Hadsten)

17

20

17

Erhvervsakademi Sjælland

13

13

7

Erhvervsakademi Lillebælt (Vejle)

7

4

12

Erhvervsakademi SydVest (Esbjerg)

15

10

6

Erhvervsakademi Lillebælt (Odense C)

9

11

11

Professionshøjskolen University College Nordjylland

1

2

4

i alt

112

120

100

Vvs-installatør

2013

2014

2015

KEA Københavns Erhvervsakademi

25

19

30

Erhvervsakademi Dania (Hadsten)

5

3

6

Erhvervsakademi MidtVest (Herning)

2

13

7

Erhvervsakademiet Lillebælt (Odense C)

11

16

8

Erhvervsakademi Sjælland

10

8

15

Professionshøjskolen University College Nordjylland

0

3

0

i alt

53

62

66

Energiteknolog

2013

2014

2015

KEA Københavns Erhvervsakademi

32

32

23

Erhvervsakademi Dania (Hadsten)

14

13

9

Erhvervsakademi Lillebælt (Vejle/Odense)

16

16

23

Professionshøjskolen UC Nordjylland (Aalborg)

12

15

21

Professionshøjskolen UC Nordjylland (Thisted)

0

0

0

Erhvervsakademi MidtVest 

0

0

0

Professionshøjskolen UC Nordjylland (Energy Technology)

32

32

25

I alt

106

108

101

Total

271

290

267

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.