Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Varsel om markedskontrol efteråret 2015

Dansk Standard er af Energistyrelsen blevet udpeget til at stå for markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Byggevareforordningen foreskriver, at myndigheden skal foretage en markedskontrol på udvalgte områder. 

Dansk Standard er af Energistyrelsen blevet udpeget til at stå for markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand, og de har netop udsendt varselsbrev om en kommende markedskontrol. Varselsbrevet er sendt til producenter, importører, distributører samt andre relevante i markedet, herunder nogle installatører.

Overblik over gældende bestemmelser

Alle installatører har fra starten af 70’erne lært, at et produkt i vand- og afløbsinstallation skal være VA-godkendt. Det kan man fortsat have som grundregel, da man som installatør derved har sikret sig den nødvendige dokumentation for produktets lovlighed i en dansk installation.

For produkter i kontakt med drikkevand skal installatøren imidlertid være ekstra opmærksom på mærkningen, da disse produkter tillige skal være mærket med ”godkendt til drikkevand” - også kaldet dråbemærket. Mærkningen kan være på selve produktet, på emballagen eller i et medfølgende dokument (eksempelvis en følgeseddel eller en faktura). 

Se mærket på ordningens hjemmeside

For at sikre korrekt mærkning er den 1. april 2013 en vigtig skæringsdato:

Produkt i handelen før den 1. april 2013

Produkter med gyldig VA-godkendelse fra før den 1. april 2013 er fortsat godkendt til brug i danske installationer frem til den 1. oktober 2015. De skal udover VA-godkendelsesmærke og nummer være mærket med ”godkendt til drikkevand”, også kaldet dråbemærket. Ommærkning kan ske ved påhæftning af klistermærke eller anføres i følgedokumentation ved markedsføring og salg.

Produkt bragt i handelen efter den 1. april 2013

Produkter bragt i handelen efter den 1. april 2013 skal mærkes med ”Godkendt til drikkevand” (dråbemærket) og godkendelsesnummer. Der har imidlertid været væsentlige startvanskeligheder for mærkningsordningen, så meget få produkter i dag har fået et ”rent” dråbemærke.

Kontrollens indhold

Markedskontrollen kan i praksis bestå af en anmodning om dokumentation for mærkning med ”godkendt til drikkevand” samt baggrunden for mærkningen.

Læs mere

Information om mærkning af produkter i kontakt med drikkevand:
Dansk VVS maj 2014  

Dansk VVS juni-juli 2013
Dansk VVS maj 2013

Artikel om varsling af en lignende markedskontrol af komponenter i kontakt med drikkevand efter dagældende regler: 
Dansk VVS september 2011

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.