LVE-ordningen nærmer sig nedlæggelse

Valget holder LVE-ordningen kunstigt i live, men ordningen bliver med stor sandsynlighed endegyldigt aflivet efter valget. TEKNIQ og flere ventilationsfirmaer ærgrer sig over processen.

6. maj 2015 lancerede SR-regeringen sin seneste vækstpakke. For LVE-ordningen var der dog ingen vækst. Det obligatoriske femårige eftersyn af ventilationsanlæg skulle ifølge planen helt aflives.

Folketingsvalget satte en stopper for forhandlingerne, og derfor lever LVE-ordningen endnu. Fremtiden er uafklaret, men der er efter alt at dømme tale om en stakket frist for ordningen. 

Ifølge Energistyrelsen er der formentlig omkring 45.000 ventilationsanlæg, der burde have haft et lovpligtigt servicebesøg siden 2008. Men der er kun gennemført eftersyn på 6.500 anlæg.

- Der var ikke vilje til at sanktionere ejerne af ventilationsanlæggene for de udeblevne tilsyn. Derfor går politikerne efter at aflive ordningen, siger TEKNIQs underdirektør Simon O. Rasmussen.

Han er stærkt utilfreds med forløbet:

– På sigt får vi forhåbentlig en ny, god ordning på benene. Men lige nu må jeg sige, at det er dybt utilfredsstillende. Myndighederne satte en LVE-ordning i verden, der var dyr for virksomhederne at komme ind i og blive akkrediteret til. Nu sløjfer myndighederne den nok uden videre, fordi de ikke er villige til at håndhæve reglerne. Det er uacceptabelt, mener Simon O. Rasmussen.

Energistyrelsen beklager

Energistyrelsen melder, at LVE-ordningen ikke har haft den ønskede effekt. Derfor ønskede politikerne at gå andre veje.

– Det er selvfølgelig beklageligt, at virksomhederne har brugt penge og ressourcer på en ordning, som hverken virksomheder eller Energistyrelsen har fået til at fungere tilstrækkeligt effektivt, siger kontorchef Henrik Andersen fra Energistyrelsen.

Hvorfor har myndighederne ikke skredet ind med sanktionering, når så mange anlæg ikke har fået et lovpligtigt serviceeftersyn?

– Det er i dag ikke registreret, hvor de omkring 45.000 ventilationsanlæg er installeret. Blandt andet derfor er det urealistisk at politianmelde ejerne af ca. 40.000 ventilationsanlæg, svarer Henrik Andersen.

Virksomhederne kritiserer også den databehandling, Energistyrelsen leverer på indberetninger fra ventilationseftersynene. Det er svært at få brugbare data tilbage fra myndighederne, lyder kritikken. Og den er helt berettiget, erkender Henrik Andersen.

–Vi medgiver gerne, at det ikke har været tilfredsstillende, siger han.

Læs mere i Dansk VVS 6

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.