Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

75 vvs-undervisere slugte viden om de nye vvs-uddannelser

TEKNIQ stod sammen med Blik- & Rørarbejderforbundet bag uddannelsesdage for vvs-undervisere fra landets erhvervsskoler. De reviderede vvs-uddannelser fik størstedelen af opmærksomheden.

August bliver ikke kun en måned med bagende sommersol. Solen står også op over reformen af erhvervsuddannelserne i almindelighed og vvs-energiuddannelsen i særdeleshed. 

Derfor inviterede TEKNIQ i går og i dag i samarbejde med Blik- & Rørarbejderforbundet  til uddannelsesdage for vvs-undervisere på landets erhvervsskoler. 75 faglærere greb muligheden og mødte op på EUC Sjælland. TEKNIQs underdirektør Tina Voldby åbnede seancen i går med at fortælle om de forkromede mål: 

- De seneste år er der kommet en forståelse af, at vi ikke kan klare os kun med universitetsuddannelser. Nye produkter og innovation, som Danmark kan leve af, kræver håndværk og faglig viden. Reformen af uddannelserne øger kompetencerne blandt fremtidens håndværkere og forbedrer uddannelsernes image, argumenterede hun.

Hun fortalte, branchen især glæder sig til det nye speciale vvs-installationstekniker. 

vvs_sommerskole2

TEKNIQs underdirektør Tina Voldby talte om tankerne bag de nye vvs-uddannelser. Foto: TEKNIQ

Henrik Bertelsen, vvs-konsulent hos uddannelsessekretariatet EVU, bar faklen videre.

– Vi skal også brande og brede det fantastiske nye ventilationsspeciale ud til fremtidens elever. Her bliver meget at lave de kommende år, sagde han.
Han fortalte, at der lige nu er stor diskussion om grundforløbsprøven, som er ved at blive udformet. Når de nye elever om fire år nærmer sig afslutningen på uddannelsen, skal der også laves helt nye svendeprøver, som matcher de nye specialer. En arbejdsgruppe bliver nedsat. Den skal kreere de nye prøver.

02 i dansk og matematik

Fra salen var der fra nogle fremmødte bekymring over kravene om 02 i dansk og matematik for at blive optaget. Ville der komme et dyk i antallet af elever?

– Vores branche dør ikke uden de elever, som dumper dansk og matematik. Vores branche dør derimod, hvis vi kun får de elever ind, svarede Tina Voldby. 

Hun pointerede endvidere, at branchen har brug for, at dygtige unge tilvælger vvs-energiuddannelsen. Kravene og kompetencerne i vvs-energiuddannelsen er blevet skærpet i takt med, at branchens og branchens forretningsområder har udviklet sig og i dag kræver høj teknisk viden, og hvor indregulering, styring, it, dokumentation og så videre fylder stadig mere. 

Udover det skarpe fokus på de reviderede vvs-uddannelser var der også tid til faglig fordybelse. De 75 vvs-faglærere fik undervisning og deltog i workshops om køling, ventilation, energianlæg, præfabrikation og digitale undervisningsmaterialer.

– Jeg er især kommet for at høre om hovedtrækket i reformen og EVU’s implementeringsstrategi. Ude på skolerne har vi især diskuteret adgangskravet til uddannelserne på 02 i dansk og matematik. I dag bruger vi nok 80 procent af vores tid på de 20 procent svageste, så her bliver udviklingen spændende. Samtidig ser vi meget positivt på kravene om matematik på E-niveau. Der skal evner i matematik til, når eleverne beregner energioptimering, fortalte Frank Lund, underviser i vvs på erhvervsskolen Rybners i Esbjerg.  

vvs_sommerskole3

230 faglærere blev klogere

I samme uge som vvs-lærerne fik frisk viden, var der uddannelsesdage for faglærerne på elsiden i Aalborg. Her skete det i samarbejde med Dansk El-Forbund, hvor 170 faglærer fra landets erhvervsskoler deltog. Samlet dukkede 230 faglærere fra landets erhvervsskoler op fra vvs og el. Tina Voldby fortæller om de overordnede tanker bag årets uddannelsesdage: 

- Branchen tager et direkte ansvar for at sikre, at underviserne får de nyeste kompetencer. Jo bedre undervisere, jo mere sikrer vi kvalitet i vores uddannelser.

 Samtidig sørger vi for, at undervisningen er spændende og moderne, så skoletiden matcher virkeligheden i virksomhederne. Målet er, at de nyuddannedes kompetencer lever op til forventningerne hos branchens kunder.

TEKNIQ og de to fagforbund Dansk El-Forbund og Blik- & Rørarbejderforbundet har gennem en længere årrække opbygget traditionen for sammen at gennemføre sommerskoler for de faglærere, som uddanner branchens nye medarbejdere.

 - Med reformen har vi i år lagt fokus under uddannelsesdagene på fælles drøftelser og sparring omkring de nye uddannelser. Det gælder især omkring undervisningen på grundforløbet, hvor der nu skal nås mere end tidligere og hvor der nu er klare adgangskrav i matematik med videre, der skal nås og bestås for at kunne gå videre på hovedforløbet. Det er helt afgørende, at de nye uddannelser kommer godt fra start. Vi glæder os meget over, at så mange undervisere fra erhvervsskolerne deltog i uddannelsesdagene, siger Tina Voldby.

 Vvs-branchens Faglæreruddannelse

  • 75 vvs-faglærere/undervisere fra hele landet deltog
  • Undervisningen og workshops fandt sted hos EUC Sjælland i Næstved den 25. og 26. juni.
  • Emnerne talte blandt andet køling, ventilation, energianlæg, præfabrikation og digitale undervisningsmaterialer.
  • Endelig kastede deltagerne sig over en leverandørmesse med den nyeste teknologi.
Arrangeret af Det Faglige Udvalg: TEKNIQ og Blik- & Rørarbejderforbundet


vvs_sommerskole

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.