Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Moduler er diamanterne i den nye elektrikeruddannelse

I løbet af april og maj tog TEKNIQ og Dansk El-Forbund på landsturné og fortalte om den nye elektrikeruddannelse.

Til august begynder de nye elektrikerelever på en helt ny uddannelse, og TEKNIQ og Dansk El-Forbund har i løbet af april og maj holdt 20 møder rundt om i landet, hvor installatører og andre interesserede hørte om den nye uddannelse. 

– Med reformen af uddannelsen har vi adresseret en række forhold ud fra vores ”Vision 2022” om, hvordan branchen ser ud i 2022. Vi har talt meget med virksomhederne om deres behov. Kravet til elektrikernes kompetencer stiger og stiger. Vores mål var at skabe en tidssvarende uddannelse, der matcher branchens behov, sagde TEKNIQs konsulent Henrik Bossen på et af møderne, der fandt sted på TEC på Frederiksberg. 

Elinfo_møde

TEKNIQs Henrik Bossen (tv.) og Benny Yssing fra Dansk El-Forbund fortalte om den nye elektrikeruddannelse på TEC på Frederiksberg. Foto: TEKNIQ

Ifølge Henrik Bossen bliver erhvervsuddannelsernes image generelt løftet med et adgangskrav på karakteren 2 i dansk og matematik, uddannelsernes kvalitet ryger i vejret med krav om højere faglige færdigheder under uddannelsen, og de særligt dygtige bliver udfordret med talentspor. 

Henrik Bossen er især begejstret for, at uddannelsen er modulopbygget og dermed øger muligheden for at sammensætte fleksible uddannelser. Eksempler på moduler er IHC, service af elevatorer, AIA og projektstyring.

– Vi er midt i en rivende teknologisk udvikling. Med en modulbaseret uddannelse kan vi lynhurtigt tilpasse uddannelsen med nye moduler, når teknologien skaber friske muligheder. Virksomhederne kan designe uddannelsen efter deres behov og lærlingens interesse. En vigtig nyskabelse er, at virksomheder kan vælge moduler på områder, de ikke har opgaver inden for. Dermed får de muligheden for at bringe ny viden og et nyt forretningsområde ind i virksomheden, forklarede Henrik Bossen.

Det sikrer dermed også, at elektrikerne får en mere forskellig kompetenceprofil. I dag afslutter 90 procent af elektrikerne uddannelsen inden for specialet installationsteknik. Men markedet har behov for yderligere evner inden for eksempel projektstyring, udvikling og innovation. Nu er specialerne udryddet og erstattet af modulerne, som giver langt mere differentierede uddannelser. 

Modulerne spiller en rolle på talentsporet. For at blive ”talentelektriker” skal lærlingen have tre modulfag på niveau 4. Dermed er niveauet 25 procent højere end på grunduddannelsen.

Kan meget mere

Fra salen lød der bekymring over, om faglærerne på landets erhvervsskoler er klar til at undervise i et tilstrækkeligt niveau på de nye modulfag.

– I det faglige udvalg har vi aftalt med skolelederne, at vi laver fælles undervisningsmateriale, så vi er sikret samme høje standard over hele landet, svarede Benny Yssing fra Dansk El-Forbund og rundede af:

– Alt det, elektrikeruddannelsen kan i dag, kan vi også fremadrettet. Men nu kan vi meget mere.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.