TEKNIQ har fået ny formand

Henrik Fugmann blev udpeget til ny formand på TEKNIQs generalforsamling, som lørdag blev afholdt i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Den afgående formand, Søren Skræddergaard, benyttede sin sidste beretning til at tale om installationsbranchens og TEKNIQs fremtidige udfordringer.

TEKNIQs bestyrelse har udpeget Henrik Fugmann til ny formand. Det skete i forlængelse af generalforsamlingen, der blev afholdt i Aalborg Kongres og Kulturcenter lørdag.

Den nye mand i formandsstolen er indehaver af installationsvirksomheden Fugmann A/S og er i forvejen medlem af TEKNIQs bestyrelse samt formand for TEKNIQ-råd hovedstaden.

Før formandsskiftet var en realitet, leverede den nu forhenværende formand, Søren Skræddergaard, sin sidste beretning på generalforsamlingen.

Udfordringer forude

Den 61-årige herningenser, der selv har valgt at trække sig efter otte succesfulde år, fokuserede på nogle af de udfordringer, som installatørerne kommer til at stå med fremadrettet – og nogle af de udfordringer, som organisationen TEKNIQ skal løse for at favne alle typer installationsvirksomheder i fremtiden.

Først adresserede han opgaven med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til installationsbranchen i fremtiden - og nævnte i den forbindelse TEKNIQs vigtige rolle i forhandlingerne om den reform af erhvervsuddannelserne, der blev gennemført sidste år. Reformen betød blandt andet, at der er blevet indført adgangskrav og særlige talentspor, der skal udfordre de særligt dygtige.

- TEKNIQ har bidraget til at løfte kompetenceniveauet og skærpe kravene. De første udspil, der kom på bordet, ville betyde en faglig svækkelse af vores uddannelser – og det var vel ikke meningen. Så vi arbejdede – gennem DA og direkte – på at ændre udspillet. Vi er glade for, at det lykkedes. Det er et tilfredsstillende resultat med perspektiv, lød det fra Søren Skræddergaard.

Derefter blev der vist en videohilsen fra undervisningsminister Christine Antorini på storskærm i salen.

Undervisningsministeren uddelte store roser til TEKNIQ for at have været ambitiøs i arbejdet med at forbedre el- og vvs-uddannelserne. Hun anerkendte også, at installationsvirksomhederne har været dygtige til at skabe mange praktikpladser i en tid, hvor der i nogle virksomheder har været lidt for god plads i ordrebogen.

TEKNIQ skal favne bredt

Søren Skræddergaard brugte også en stor del af sine taletid til at sætte ord på TEKNIQs arbejde med at tilpasse organisationen til fremtiden.

Udfordringen er, at det traditionelle foreningsliv er i krise, og at det ikke længere kan tages for givet, at alle medlemmer møder troligt op, når den lokale kredsforening holder møde. Samtidig bliver TEKNIQs medlemmer mere forskellige. Virksomhederne specialiserer sig i så forskellige områder som datanetværk, solceller, badeværelser og løsninger til off-shore-industrien.

TEKNIQ skal altså være i stand til at favne virksomheder med meget forskellige interesser for at opfylde en klar målsætning om at være hele installationsbranchens organisation.

Arbejdsgruppe nedsat

Arbejdet med fortsat at opfylde den målsætning er godt i gang, understregede Søren Skræddergaard fra talerstolen.

- Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan vi kan indrette vores forening med en ny struktur i fremtiden. En struktur, som kan rumme alle vores medlemmer, uanset forskellighederne – og uanset hvor travle, vi er i dagligdagen. En struktur, der skal skabe kontakt til et bredt udsnit af vores medlemmer. Arbejdsgruppen, der er bredt sammensat, går snart i gang, og i efteråret vil gruppen præsentere sit arbejde, sagde Søren Skræddergaard.

Han understregede, at der fortsat er brug for en organisation, der alene er optaget af installationsbranchens forhold.

-Vi ser i øjeblikket, hvordan andre organisationer i deres stræben efter volumen får sværere ved at være skarpe. Jeg mener, at en fokuseret organisation kan være mere præcis i sin service og mere målrettet i sin interessevaretagelse. Så jeg tvivler ikke på TEKNIQs grund-idé, men jeg er også sikker på, at enhver organisation skal følge med tiden og tilpasse sig.

Søren Skræddergaard blev under generalforsamlingen udnævnt til æresmedlem af TEKNIQ. 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.