Forbedret pensionsløsning til TEKNIQs medlemmer

TEKNIQs medlemmer får nu mulighed for at tilbyde deres funktionæransatte medarbejdere en ny og forbedret pensionsordning gennem PFA Pension.

Pension for Funktionærer er navnet på en ny og forbedret pensionsordning, som TEKNIQ nu kan tilbyde sine medlemmer. Den nye pensionsordning er særdeles konkurrencedygtig, både hvad angår pris og indhold, lyder det fra direktør i TEKNIQ, Niels Jørgen Hansen.

- Det vigtige for os er, at det pensionstilbud, vi er med til at formidle, hele tiden er konkurrencedygtigt og hører til i toppen af pensionsløsninger på markedet. Det mener vi, at Pension for Funktionærer gør, og derfor er vi trygge ved at kunne anbefale vores medlemmer den nye ordning, siger Niels Jørgen Hansen.

Pensionsordningen i Pension for Funktionærer er udviklet i samarbejde mellem organisationerne i Dansk Arbejdsgiverforening og LO samt PFA Pension, og den dækker i forvejen omkring 200.000 funktionæransatte pensionskunder.

Den nye ordning er både for funktionærer under overenskomst med enten HK/Privat eller Teknisk Landsforbund og for funktionærer uden for overenskomst, samt for virksomhedsejere. De, der på grund af overenskomsten skal have PensionDanmark, kan ikke omfattes af ordningen.

Skift til markedsrente


Med den nye pensionsordning får medarbejderne en pensionsopsparing, der investeres i markedsrente i stedet for gennemsnitsrente. I pensioner i markedsrente er kunden ikke garanteret et fast afkast hvert eneste år. Til gengæld kan man typisk få et større afkast end i de garanterede pensionsordninger, som primært bliver investeret i obligationer.

- Når opsparingen investeres i markedsrente, kan pensionsselskabet investere mere frit i forskellige typer af investeringer som f.eks. aktier og alternative investeringer, og det giver typisk mulighed for at skabe et højere afkast på den lange bane, siger kundechef i PFA Pension, Jakob Baden.

Derudover vil medarbejderne få fleksible investeringsmuligheder, da man i markedsrente selv kan være med til at bestemme, hvordan ens pensionsinvesteringer skal skrues sammen. Ordningen indeholder derudover en ny forsikringspakke og enkel selvbetjeningsløsning.

- Pensionskunden får mulighed for selv at skrue på en række elementer i pensionsordningen, så man kan sammensætte den bedst mulige ordning til ens egne behov. Og man kan hele tiden holde sig opdateret på sin pensionsopsparing via PFA’s selvbetjeningsportal, Mit PFA, siger Jakob Baden.

Lave omkostningerTEKNIQ har derudover sikret, at administrationsomkostningerne falder markant i den nye pensionsordning. Fremover kommer den enkelte medarbejder maksimalt til at betale 480 kr. om året til administration.

Hvis man ønsker den nye pensionsordning, Pension for Funktionærer, skal du blot indsende det svarkort, der er vedlagt materialet, som PFA sender ud senest ved udgangen af juli.

Du kan læse mere om den nye pensionsordning på www.pff.pfa.dk.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.