Energinet.dk åbner for ansøgning om solcellepuljer den 16. marts

Den 16. marts 2015 kl. 10.00 åbner Energinet.dk for, at privatpersoner, boligforeninger og solcellelav, der ønsker forhøjet pristillæg til nye solcelleanlæg, kan søge.

» Bliv VE-installatør

Du kan på Energinet.dk finde en samlet oversigt over ansøgningsprocedure. 

Bemærk, at Energinet.dks ansøgningsprocedurer er opdelt i to:
1. Ansøgning om tilsagn om forhøjet pristillæg, som skal fremsendes før projektet igangsættes.
2. Når anlægget er tilsluttet til elnettet, skal man ansøge forhøjet pristillæg.

Der indgår i Energinet.dks vejledning ingen beskrivelse af, hvordan man tilmelder anlægget til det lokale netselskab m.m.. Solcelleanlægget skal også fremover tilmeldes det lokale netselskab.

» Se Energinet.dks vejledning her

VE-installatørens vejledning

VE-installatøren, TEKNIQs VE-sektion, har tidligere udarbejdet et dokument som beskriver, hvordan den samlede tilmeldingsprocedurer forløbet.

» Se VE-installatørens beskrivelse af proceduren

Det er TEKNIQs anbefaling, at du i forbindelse med, at du udarbejder tilbud og aftale med kunden om levering af et solcelleanlæg, benytter en række specifikke formuleringer, oplysninger og forbehold.

Forslag til formuleringer / forbehold, der indsættes i tilbuddet til kunden

Kunden underskriver og daterer tilbuddet.

OPLYSNINGER PÅ TILBUDDET:
”Tilmelding til Energinet.dk kan i henhold til vejledning af 6. marts 2015 fra Energinet.dk foretages på følgende måder:
  • via en elektronisk portal 
  • ved at udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde på Energinet.dk’s hjemmeside 
Den kan sendes via E-post: sol@energinet.dk, post eller afleveres til Solcelleadministration, Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia.
Ansøgningerne behandles efter ”først til mølle-princippet”.

FORBEHOLD:
”Nærværende aftale er betinget af Energinet.dk’s tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg. ”

Tilmeldingstidspunkt

Det er vigtigt, at de installatører, som får fuldmagt af kunden til at ansøge om tilsagn om forhøjet pristillæg, fremsender ansøgningen så den er modtaget af Energinet.dk den 16. marts, for at sikre, at kunden kommer med i en eventuel lodtrækning om at opnå et tilsagn om forhøjet pristillæg.

Fuldmagt

TEKNIQ har udformet et oplæg til fuldmagt til brug i forbindelse med kunder som ønsker at installatøren står for ansøgning om ”Tilsagn om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg”

» Se TEKNIQs oplæg til fuldmagt

Installatøren skal gøre kunden opmærksom på, at kundens CPR nummer vil blive overført per mail til Energinet.dk i forbindelse med fremsendelse af ansøgning. Hvis kunden ikke vil acceptere dette, er det TEKNIQs anbefaling, at kunden selv sørger for at foretage ansøgning på Energinet.dks hjemmeside.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.