Skatterådet præciserer reglerne for moms på energisparetilskud

Skatterådet har for nylig afgivet et bindende forhåndstilsagn om, hvordan tilskudsbeløbet på fakturaen fra installatøren til kunden skal angives, når boligkunder får tilskud fra energiselskaberne.

Tidligere er tilskuddet trukket fra den samlede pris før beregning af moms. Men de nye regler betyder, at tilskud til private, ikke-momsregistrerede virksomheder ikke må trækkes fra fakturaen, før momsen er beregnet. Tilskuddet skal i stedet trækkes fra efter moms.
  

– Det betyder, at installatøren fremover skal holde rede på, om et tilskud gives til en momspligtig eller ikke momspligtig virksomhed og tilpasse regningen efter det. Er installatørerne ikke opmærksomme på det, risikerer de at blive ramt af krav om tilbagebetaling af moms, siger chefkonsulent Søren Rise fra TEKNIQ.

Ændringerne træder i kraft fra 1. april 2015.

Flere organisationer og virksomheder forsøger at finde den letteste vej gennem de nye regler. TEKNIQ melder ud, så snart der er en konkret løsning.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.