Nordvestjysk vvs-generalforsamling stod i indtjeningens tegn

Forårstid er generalforsamlingstid i foreningslandet Danmark. I slutningen af marts gjaldt det for kredsen TEKNIQ VVS Nordvestjylland.

Formand Gert Flæng bød velkommen til generalforsamling i TEKNIQ VVS Nordvestjylland med et blik mod både det forgangne og det kommende år i vvs-branchen.

– Vi er igennem det værste, men selve opsvinget lader vente på sig. Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte firmaer har at lave. Hr. og fru Jensen kimer os ikke ned her i området. Det skal være større projekter, som giver noget at lave. Helt generelt er det nok i de store byer østpå, der sker mest, mente Gert Flæng.

2014 var et år med mange nye spor for installationsbranchen:

– Formatet på de nye uddannelser blev fundet, vvs-overenskomsten kom på plads – desværre uden den store fornyelse, men dog med besparelser for virksomhederne – og vi fik ny autorisationslov. Alt i alt er branchen forhåbentligt rustet til det måske kommende opsving.

Fordobling i uddannelsesaftaler

Der var gode meldinger fra Herningsholm Erhvervsskole, der uddanner de lokale vvs’ere. Elevernes tilfredshed med undervisningen er steget, og samarbejdet mellem skolen og virksomhederne om at skaffe lærlingepladser kører godt.

– Vi har på kort tid fordoblet antallet af uddannelsesaftaler. Det er rigtig godt, men der er dog mange et-årige aftaler. Samtidig har vi ifølge Herningsholm Erhvervsskole en udfordring i at samle vvs-elever nok til den nye EUX-uddannelse.

Gert Flæng vendte sig derefter mod det interne.

– Vi har holdt nogle godt besøgte medlemsmøder, nogle knap så godt besøgte, og et enkelt måtte vi aflyse. Helt generelt er meldingen fra TEKNIQ, at det klassiske foreningsarbejde er udfordret. Derfor har TEKNIQ nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal kigge på kredsenes fremtid i TEKNIQ. Der er sat god tid af til processen, så vejen frem kender vi ikke endnu, forklarede Gert Flæng.

I det nordvestjyske er der tanker om mere samarbejde med de lokale elektrikerkredse.

– Vi vil forsøge at få nogle fælles mødeaktiviteter, sagde Gert Flæng.

Udfordringer for indtjeningen

For første gang brugte TEKNIQ VVS Nordvestjylland generalforsamlingen til at holde ”Kredsens dag”, et nyt tiltag fra TEKNIQ.

– Målet er at putte flere interessante punkter på generalforsamlingens program end ”bare” en beretning. Vi forsøger at gøre generalforsamlingerne mere spændende med et aktuelt fagligt indspark, fortæller Flemming Nielsen, afdelingsleder i TEKNIQs foreningssekretariat.

Han stod for indlægget ”Udfordringer for indtjeningen” sammen med Lars Ove Hansen, statsautoriseret revisor i BDO. Indholdet handlede blandt andet om ændrede prisstrukturer i vvs-branchen, hvor de traditionelle prislister med betydelige rabatspænd ændrer sig i retning af lavere listepriser med mindre rabat. Udviklingen udfordrer vvs-installatørernes typiske indtjeningskilder.

– Hvad skal du gøre for at fastholde indtjeningen på materialerne, nu hvor prislister og rabatter begynder at ændrer sig markant? Det bedste råd er simpelthen at lade være med at tage udgangspunkt i listeprisen. Tag i stedet din kostpris og læg en fast avance på, sagde Lars Ove Hansen.

Han rettede blikket tilbage mod finanskrisen i 2008.

– De virksomheder, der havde kriseplaner, klarede sig klart bedst. Lav derfor en nedskrevet plan for, hvad du vil gøre, hvis der kommer en pludselig og betydelig nedgang i omsætningen. Det rammer hårdt og hurtigt, og du skal gennemføre din fastlagte plan lige så hurtigt, slog Lars Ove Hansen fast.

Om TEKNIQ VVS Nordvestjylland

  • TEKNIQ VVS Nordvestjylland dækker medlemmer fra Holstebro, Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Skive, Thisted og Morsø kommuner.
  • Kredsen har 42 medlemsvirksomheder.
  • På valg var bestyrelsesmedlemmerne Gert Flæng, Thomas Gravesen og Søren Mogensen, som alle modtog enstemmigt genvalg på generalforsamlingen. Derudover sidder Arne Dupont Rasmussen og Karl Pedersen i bestyrelsen.
  • Generalforsamlingen fandt sted i Holstebro.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.