Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

TEKNIQ får længere overgangsordning igennem

TEKNIQ har fået udsat datoen, hvor regelsættet til den nye Elsikkerhedslov ventes at træde i kraft. Efter pres fra TEKNIQ varsler Sikkerhedsstyrelsen nu, at nye bekendtgørelser først får virkning fra 1. juli 2016 i stedet for allerede første januar.

- Vi har sagt, at der er brug for, at aktørerne får bedre tid til at blive klædt på til opgaven. Det havde man dårligt mulighed for med den meget stramme tidsplan, der var lagt op til, siger teknisk konsulent Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ.

Desuden er der på TEKNIQs anbefaling skabt en overgangsordning på to år, en forlængelse med halvandet år i forhold til Sikkerhedsstyrelsens oprindelige udmelding.
Sikkerhedsstyrelsen har sendt de første to af i alt fem bekendtgørelser om el-sikkerhed i høring. Det betyder, at en række organisationer frem til 6. januar kan kommentere forslagene.

Helt nye regler

Bekendtgørelserne er en del af de nye stærkstrømsregler. En omfattende lovændring, som erstatter hovedparten af de nugældende danske regler med internationale standarder. 

Alt i alt vurderer myndighederne, at effekten af de to bekendtgørelser giver branchen årlige mer-omkostninger på cirka 20 millioner kroner, men samtidig er det muligt at opnå en besparelse på 100 millioner kroner årligt.

De nye regler ophæver bl.a. en række danske særregler såsom ”75%-reglen” og muligheden for at udelade beskyttelsesleder i boliger opført før 1975.

Med udkastet fastlægges også de generelle sikkerhedskrav, som elinstallatørvirksomheder kan opfylde på to måder:

 • Installationen udføres efter den kommende standardserie HD 60354.
 • En alternativ løsning, hvor det dokumenteres, at tilsvarende sikkerhedsniveau opnås.

Overgang og dispensation

Som følge af overgangsreglerne kan elinstallationer frem til 30. juni 2019 fortsat udføres efter den gamle stærkstrømsbekendtgørelse, hvis de er færdigprojekteret eller påbegyndt inden 1. juli 2018.

Der er desuden opnået mulighed for en dispensationsordning, hvor man efter skriftlig ansøgning kan opnå en yderligere forlængelse, fx ved store projekter, hvor færdiggørelsestiden rækker ud over 1. juli 2018.

Den nye standardserie for elektriske installationer, HD 60364, skal udarbejdes og udgives af Dansk Standard. Standarden er endnu ikke færdig og TEKNIQ har endnu ikke fået oplyst en udgivelsesdato.

Baggrund for nye Elsikkerhedsregler

Elsikkerhedsloven afløser fra 1. januar 2016 Stærkstrømsloven. Loven fastlægger de overordnede rammer – og suppleres af fem bekendtgørelser, der træder i kraft 1.7.2016. Den vigtigste af de nye bekendtgørelser er for de fleste installatører netop Installationsbekendtgørelsen, som er i høring. Samtidig har Styrelsen sendt udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel i høring. 

Formålet med nye Elsikkerhedsregler:

 • Loven skal forenkle de eksisterende stærkstrømsregler
 • Loven skal styrke konkurrencen ved at udbrede anvendelsen af internationale standarder i reguleringen.

Virkningerne:  

 • Bindende regler bliver til vejledende normer
 • Standarder skal fremover afløse detaljeret beskrevne lovkrav i Stærkstrømsbekendtgørelsen 
 • En række danske særkrav forsvinder
 • Reglerne flytter tilbage i de standarder de kommer fra! Langt det største indhold i stærkstrømsbekendtgørelsen har afsæt i standarder

Øvrige bekendtgørelser: 

Sikkerhedsstyrelsen arbejder fortsat på de tre øvrige bekendtgørelser:

 • Sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg
 • Sikkerhed for drift af elektriske anlæg
 • Sikkerhed for udførelse og drift af andre anlæg i nærheden af eller i forbindelse med elektriske anlæg

Ingen af disse bekendtgørelser er endnu sendt i høring.

Læs høringsmaterialet:
TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.