Thorkild Bang

Thorkild Bang

Underdirektør

tba@tekniq.dk

7742 4219

Har din virksomhed en arbejdsmiljørepræsentant?

TEKNIQ og flere af branchens organisationer arbejder sammen om at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Parterne anbefaler virksomheder med mere end ni medarbejdere at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge/Anlæg (BAR-BA) er i gang med at gennemføre en række kampagner under fællestitlen ”Knæk kurven”, hvor TEKNIQ sammen med Dansk El-Forbund, Blik- & Rørarbejderforbundet og Dansk Metal arbejder med en række branchespecifikke aktiviteter, som retter sig mod virksomheder og medarbejdere.

En af BAR-BA’s aktiviteter har været en kampagne rettet mod erhvervsskolerne for at gøre byggebranchens lærlinge bevidste om arbejdsmiljøet. Her er der lavet en række vejledningsvideoer, som alle ligger på BAR-BA’s hjemmeside. Der er også etableret en taskforce, som i samarbejde med erhvervsskolerne skal højne lærlingenes kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhedskultur. 

Vælg arbejdsmiljørepræsentant

Virksomheder med mere end ni ansatte skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Dels er det et krav i Arbejdsmiljøloven, dels vil det ofte være en lettelse for virksomhedens ledelse at have en sparringspartner til APV og en til at holde øje med, at arbejdsmiljøreglerne overholdes.  

I den kommende tid sender TEKNIQ og forbundene informationsmateriale til virksomheder, hvor der ikke er registreret en arbejdsmiljørepræsentant.

En arbejdsmiljørepræsentant skal ikke nødvendigvis være medlem af det overenskomstbærende forbund. Derfor vil nogle virksomheder risikere at blive kontaktet, selvom der allerede er valgt en arbejdsmiljørepræsentant.

Læs også Dansk VVS 12

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.