Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Lettere at tage en erhvervsuddannelse

Tilskud til lokale grundforløb på erhvervsuddannelserne og støttemuligheder til lærlinge, som rejser efter læreplads. Regeringens vækstplan rummer flere initiativer, som giver flere af TEKNIQs medlemmer andel i væksten.

På uddannelsesområdet er der kommet flere elementer frem om regeringens vækstplan. Der er lagt op til flere initiativer, som skal gøre det lettere at tage en erhvervsuddannelse.

Vilkårene for at tage en erhvervsuddannelse forbedres uden for de store byer, fremgår det af udtalelser fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V). Erhvervsskolerne får med planen nye muligheder for at oprette lokale grundforløbsafdelinger gennemt et statsligt etableringstilskud, som skal fremme et bredt geografisk udbud af uddannelsessteder.

Desuden etableres et forsøg med at give lærlinge tilskud, hvis de vælger en praktikplads længere end fem kvarter væk fra boligen.

- Begge initiativer er meget velkomne og bidrager til, at flere unge kan vælge en erhvervsuddannelse. Forudsætningen er, at der for alle unge kun er kort vej til den nærmeste erhvervsskole, der udbyder grundforløbet, siger Tina Voldby. 

- På grundførløbet bliver de introduceret til erhvervsuddannelserne og vejen er banet for en lidt længere rejsetid, når de går videre på hovedforløbet. Ved at få flere grundforløbsskoler får virksomhederne i ydreområder også mulighed for at oprette praktikpladser og rekruttere lærlinge, siger Tina Voldby.

TEKNIQ konstaterer, at der for vvs-energiuddannelsen i dag mangler grundforløb i hele Nordjylland og på Djursland.

Regeringen er også på vej med et forsøg, hvor erhvervsskoleelever kan få tilskud til indkvartering, hvis der indgås aftale om praktikplads på en virksomhed, der ligger mere end fem kvarters transporttid fra elevens bopæl.

- Det er en fordel for mange af TEKNIQs medlemmer, som ligger i yderområder og landdistrikter, hvor vi desværre allerede nu kan se begyndende tendenser til, at det er svært at få fyldt lærepladserne op, siger underdirektør Tina Voldby. 

TEKNIQ roser også regeringen for den nye ordning med landdistriktsvækstpiloter, som gør det mere attraktivt for højtuddannede at arbejde for mindre virksomheder i yderområderne.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.