Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Fejl i beregningen af sygedagpengerefusion

Siden januar 2015 er sygedagpengesatsen og dermed arbejdsgivernes refusion blevet beregnet digitalt via oplysninger fra eIndkomst. Den nye måde at beregne satsen på har ikke været korrekt for timelønnede.

Den nuværende beregningsmodel fratrækker dobbelt AM-bidrag for feriepenge og pension af feriepenge for timelønnede medarbejdere. Det betyder, at en virksomhed i visse tilfælde kan miste op til et par kroner per time i refusion.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst, at der pt. bliver arbejdet på at rette fejlen fremadrettet, men det står ikke klart, hvornår fejlen er rettet.

- TEKNIQ appellerer til, at beskæftigelsesministeriet hurtigt får rettet fejlen og sikrer at alle virksomhederne, der siden januar har fået for lidt udbetalt får efterbetalt det manglede beløb. Lige som at alle virksomhederne orienteres om fejlen og om hvornår fejlen forventes rettet, siger underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ.

- TEKNIQ hilser alle tiltag, der har til formål at lette virksomhedernes administrative byrder, velkommen. Derfor bakkede vi op omkring digitaliseringen af  beregning af sygedagpenge og refussionssatsen til arbejdsgiverne. Men det er helt uholdbart, når der har været fejl i beregningsgrundlaget, så virksomhederne konsekvent har fået for lidt udbetalt i refusion for timelønnede syge medarbejdere, siger Tina Voldby.

Sagen er også taget op af DA.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.