PSO-ordning træder i kraft

Den 10. september trådte PSO-ordningen i kraft, og elintensive virksomheder kan nu modtage tilskud.

Der er afsat 1,1 mia. kroner i puljen, som skal give lempelser af PSO-betalingen til virksomheder, der har indgået aftale med Energistyrelsen om energieffektivitet.

Virksomheden skal blandt andet forpligte sig til at implementere energiledelse og elsparetiltag, selvom deres omkostning til elektricitet bliver mindre.

Tilskuddet er på cirka 7 øre per kWh, men det præcise beløb afhænger af antallet af ansøgere og de tilskudsberettigede virksomheders elforbrug. I 2015 forventes det, at tilskuddet bliver noget højere, fordi ordningen først trådte i kraft den 10. september.

Hvilke virksomheder kan få del i tilskuddet?

Tilskudsordningen gælder elintensive virksomheder, som har en eller flere produktionsenheder, hvis hovedaktivitet er omfattet af bilag 3 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020.

Læs mere her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.