Thorkild Bang

Thorkild Bang

Underdirektør

tba@tekniq.dk

7742 4219

Rørprislisten er ikke altid tidssvarende

Den rivende teknologiske udvikling gør, at Rørprislisten ikke altid er tidssvarende. Det fastslår en ny voldgiftskendelse. Dermed er der åbnet for flere frie akkorderinger.

TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet tog en tur i voldgiftsretten i februar. Og kendelsen faldt ud til TEKNIQs side: Ifølge voldgiftsretten kan teknologisk udvikling betyde, at Rørprislisten ikke er tilstrækkeligt dækkende for et særligt område eller nyt produkt. Og det skal der tages hensyn til.

 

– Vi må gribe i egen barm og erkende, at branchen ikke altid har været god nok til at få en fair prisreduktion, når ny teknologi øger effektiviteten. Derfor er vi meget tilfredse med kendelsen, siger underdirektør Thorkild Bang fra TEKNIQs Arbejdsmarkedsafdeling.

Nyudviklede fittings

Centralt i sagen står nyudviklede fittings på letvægtsrør, såkaldte metal s-press fittings. Den nye type fittings har som noget nyt fastmonteret støttebøsning, som ifølge producenten Uponor gør, at rør lettere kan samles, idet de kan skæres over uden at blive klemt, og hvor installatøren i processen slipper for at bøvle med en løs støttebøsning. Dermed bliver samleprocessen meget lettere. Ifølge Uponor er tidsbesparelsen 30 procent.

For ti år siden aftalte parterne bag Rørprislisten, at lette rør er nemmere at håndtere end galvaniserede rør og stålrør. Dermed blev arbejdet med dem prissat lavere. Men Rørprislisten tager ikke højde for den langt mere effektive samlemetode med de nye fittings.

Fra Blik- og Rørarbejderforbundet var argumentet i voldgiftsretten, at arbejdet med at afkratte, kalibrere og sætte de lette rør på støttebøsningerne ikke var anderledes ved anvendelse af de nye fittings i forhold til andre modeller, blandt andet fordi røret stadig skal skubbes på plads i støttebøsningerne. Dermed skulle betalingen stadig følge Rørprislisten.

Gevinst

Voldgiftsretten lyttede dog til TEKNIQs argumenter om, at hvis montøren følger producentens anvisninger, så skal der hverken fjernes grater eller kalibreres. Derfor vurderede voldgiftsretten, at effektivitetsgevinsten er så høj, at Rørprislistens produktkategori for fittings til lette rør ikke dækker Uponors fittings.
Det betyder, at arbejder med de fittings kan akkorderes (frit aftalt pris, red.) på hvert enkelt projekt.

– Det er en mulighed, virksomhederne skal være opmærksomme på, før de indgår akkordaftalen. Afgørelsen er meget positiv, for det burde give sig selv, at hele gevinsten ved teknologiske udviklinger ikke skal tilfalde montørerne. Der skal også være noget til virksomhederne, så de kan udvikle sig og skabe flere arbejdspladser, forklarer Thorkild Bang.

Han mener, at kendelsen åbner mulighed for, at hver enkelt virksomhed kan indgå aftaler omkring prissætning på nye materialer og nye produkter, når de afviger væsentligt fra de priser, der er i Rørprislisten.

– Her vil jeg gerne minde vores medlemmer om den mulighed, de via TEKNIQ har i at få en kalkulationsekspert ud.

Kalkulationseksperten kan virksomhederne bruge, hvis de ønsker en kontrol af forbundets opmålinger i henhold til Rørprislisten, eller selv ønsker at deltage i opmålingen.

Hvis der er tale om et nyt produkt, som byder på så store effektiviseringer, at Rørprislisten ikke er dækkende, kan man ligeledes henvende sig til TEKNIQ for rådgivning.

Uponor-rørene anvendes på flere store anlægsprojekter.

Roerprislisten
Humlen i sagen er disse nyudviklede fittings og letvægtsrør med fastmonteret støttebøsning, som ifølge producenten Uponor gør, at rør langt lettere kan samles, idet de kan skæres over uden at blive klemt, og hvor installatøren efterfølgende slipper for at bøvle med en løs støttebøsning. Ifølge producenten er tidsbesparelsen 30 procent. Det er så højt, at voldgiftsretten besluttede, at Rørprislisten ikke dækker produktet. Foto: TEKNIQ

Opmandens tilkendegivelse i voldgiftsafgørelsen lyder:

Bestemmelsen i Rørprislistens punkt 14 om støttebøsninger blev aftalt på et tidspunkt, hvor støttebøsninger blev leveret separat og blev monteret særskilt på røret, og der var ikke tænkt en situation, hvor der på markedet måtte findes fittings med en væsentlig anderledes konstruktion i form af forhåndsmonteret støttebøsning. Den nye type fittings med forhåndsmonteret støttebøsning kunne således ikke omfattes af punkt 14 i Rørprislisten. Der må derfor akkorderes særskilt for arbejdet med disse nye fittings.

Kilde: Voldgiftsretten

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.