Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Uautoriserede slipper for bøder

Antallet af bøder til uautoriserede virksomheder, der udfører autoriseret arbejde, er faldet drastisk på kun to år. Politiet har intet bud på årsagen.

Virksomheder, som overtræder autorisationsloven, får i dag yderst sjældent en bøde. 

I 2013 fik 19 virksomheder bøder for at arbejde i strid med autorisationsloven, mens antallet af bøder var helt nede på fire sidste år. Det svarer til et fald på 79 procent.

Line Wenzel, der er jurist i Sikkerhedsstyrelsen, har bemærket faldet i antallet af bøder henover de seneste par år. Hun mener, at forklaringen skal findes hos politiet, fordi der ikke er noget mønster i, hvor længe en sag kan være undervejs hos politiet. 

– Der er meget stor forskel på de forskellige politikredse og deres sagsbehandlingstid af sager om ulovligt arbejde og annoncering. Vi oplever derfor, at sagsbehandlingen i nogle sager kan tage op til et år, siger Line Wenzel til TEKNIQs fagblad Dansk VVS.

Ingen statistik

Hos Rigspolitiet oplyser kommunikationsrådgiver Michael Skov, at politiet ikke fører nogen samlet statistik over sager, der vedrører overtrædelse af autorisationsloven. Rigspolitiet ønsker derfor ikke at kommentere faldet i antallet af bøder. 

TEKNIQs underdirektør Simon O. Rasmussen mener, at antallet af bøder er faldet til et niveau, hvor de nærmest er udfaset. 

– Myndighederne, som har det endelige ansvar for, at autorisationsloven bliver overholdt, bør ændre den praksis, der nu er skabt. Den virker i direkte i strid med den nye autorisationslovs skærpede bødebestemmelser. Det er helt enkelt ikke tilfredsstillende, siger Simon O. Rasmussen.

Mange tilfælde

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at der i 2015 blev overbragt 76 anmeldelser om overtrædelser til politiet. Af de 76 sager blev der altså kun udstedt bøder i fire af tilfældene. 

Simon O. Rasmussen fortæller, at TEKNIQ jævnligt støder på grove overtrædelsessager.
- Intet tyder på, at antallet af tilfælde, hvor ikke-autoriserede udfører autoriseret arbejde, er faldende. Vi har tidligere spurgt medlemmerne om, hvor ofte de støder på sager, hvor de rydder op i den type arbejder, og her svarer tæt på syv ud af ti, at de inden for det seneste år har været ude for det. Derfor er der grund til at tro, at det er et udbredt problem, siger Simon O. Rasmussen.

Han mener, at myndighederne bør have større fokus på, at autorisationsloven bliver overholdt.

– Det er ikke uden grund, at vi har autorisationer. Når arbejdet kræver autorisation, så handler det jo om, at arbejdet indebærer risiko for alvorlige personskade og tab af store værdier, hvis det ikke udføres korrekt. Derfor er det vigtigt, at disse installationsopgaver udføres af virksomheder med de rette kompetencer, understreger Simon O. Rasmussen.

Sig fra over for uautoriseret arbejde

Alle medlemmer har mulighed for at foretage en anonym anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen gennem TEKNIQ. Hvis du oplever, at en uautoriseret virksomhed udfører autoriseret arbejde, så udfyld blanketten her eller tag direkte kontakt til TEKNIQs Ulrik Blaabjerg på ubl@tekniq.dk eller på telefon 77 42 42 29.

For at foretage en anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen skal TEKNIQ bruge tilstrækkelig dokumentation for overtrædelsen. Det kan være et print fra en hjemmeside, der annoncerer med autorisationsbelagte opgaver eller et foto af en bil, hvor der står ”autoriseret installatør”. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.