Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

VA-godkendelser gælder et år mere

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt forlænger VA-godkendelserne og sparker den omdiskuterede GDV-ordning til hjørne.

Den omstridte GDV-ordning ser ud til at forsvinde efter transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) har bedt Trafik- og Byggestyrelsen om et oplæg til en ny ordning.

Samtidig kan produkter godkendt - før 1. april 2013 - efter den gamle VA-ordning fortsat markedsføres og sælges. De mange vvs-installatører kan dermed ånde lettet op. Man vil også efter 1. juni i år have godkedelser for alle produkter på lageret.

- Situationen virkede ellers kaotisk, hvor man kunne være tvunget til at gå alle varer i gennem og sortere dem, så kun de få, der har en GDV-godkendelse kunne sælges og installeres, siger underdirektør Simon O. Rasmussen, TEKNIQ.

Nu er det lykkedes at få ministeren til at gribe ind i sagen, som fagbladet Dansk VVS beskrev allerede i november 2015 og i marts 2016:

- Vi skal have ryddet op i denne ordning, som virker alt for bureaukratisk og gør det besværligt, både for danske og udenlandske virksomheder at sælge deres produkter på det danske marked, siger ministeren til Dagbladet Licitationen. Ministeren har bedt styrelsen forlænge de eksisterende VA-godkendelser.

- Dermed forhindrer han, at der opstår kaos, når VA-godkendelserne som planlagt skulle være udløbet om en måneds tid, den 1. juni, siger Simon O. Rasmussen, TEKNIQ.

- Ministerens indgriben er på sin plads. Vi har gjort opmærksom på, at GDV-ordningen ikke fungerer. I de år, ordningen har levet, er der kommet for få nye produkter på markedet på grund af en snørklet, dyr og i flere tilfælde årelang godkendelsesprocedure, som ligger langt udover, hvad der kræves i andre lande, siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ arbejder for at finde en ordning, som sikrer, at alt der kommer i berøring med drikkevand er godkendt og fundet ufarligt. Samtidig skal ansvaret for de enkelte produkters sikkerhed entydigt placeres hos producenten.

FAKTA

  • GDV betyder 'Godkendt til Drikkevand'. Alle byggevarer i kontakt med drikkevand skulle fra 1. juni have en GDV-godkendelse. Dette krav er nu udskudt og ordningen skudt til hjørne af transport- og bygningsministeren.
  • VA betyder ’Vand og Afløbsinstallationer’ og er den ’gamle’, men internationalt anerkendte danske godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med vand. VA-godkendelserne var før indgrebet gyldige frem til 1. juni i år. Nu forlænges de eksisterende godkendelser i hvert fald ét år.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.