Boligpriserne stiger

Boligmarkedet nyder godt af meget lave renter, reallønsstigninger og stigende beskæftigelse.

Priserne på enfamiliehuse steg med 1,8 procent fra marts til april i år, mens de faldt med 0,8 procent på ejerlejligheder. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I april var den gennemsnitlige salgspris 2.048.000 kr. for enfamiliehuse og 2.075.000 kr. for ejerlejligheder. 

Sammenholdes gennemsnittet for perioden februar til april i år med den samme periode i 2015, er boligpriserne i det seneste år steget med 3,9 procent på enfamiliehuse og 8,9 procent på ejerlejligheder. Udviklingen betyder, at boligpriserne har overgået niveauet fra 2006, når der ikke tages højde for inflation. Medregnes inflation, er boligpriserne stadig lavere end i 2006. 

Boligmarkedet nyder godt af meget lave renter, reallønsstigninger og stigende beskæftigelse. Tendenser, som forventes at fortsætte. Det er værd at huske, at når boligpriserne kan stige hurtigt, så kan de også falde hurtigt, hvis renten begynder at stige.

Det forventes, at boligprisstigningerne vil fortsætte i de kommende år i et mere afdæmpet tempo. Mens boligpriserne i de større danske byer skønnes at stige mest, vil boligpriserne i visse landdistrikter og små byer i bedste fald stå stille. 

 

Udvikling i boligpriser 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.