Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Lettere at få overblik over CE-mærkningen

To nye vejledninger fra Trafik- og Byggestyrelsen forklarer de krav og forpligtelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres, sælges og anvendes.

Op mod 80 procent af alle byg¬gevarer skal CE-mærkes. Men hvad betyder CE-mærket reelt? Og hvilke krav er der til byggevarer i Danmark?

- Det kan generelt være svært at finde rundt i reglerne. Ikke mindst når det gælder genbrugte byggevarer, som bliver mere og mere almindelige disse år. Derfor er det vigtigt for installatørerne at skabe sig et grundigt overblik over de gældende regler, så byggevarerne anvendes rigtigt i forhold til deres dokumentation eller mærkning, understreger Birger Tannebæk Christiansen, teknisk konsulent i TEKNIQ. 

Han har siddet med i følgegruppen, som i samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen har udviklet vejledningen med titlen ”Kend din byggevare”.

Skaber klarhed

Vejledningen udkommer i to versioner – én til fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og én til bygherrer, rådgivere og entreprenører (herunder også installatørerne). Vejledningen ledsages af en række faktaark og en let læselig brochure målrettet lægmand. 

- Vi kan se, at der i bygge- og installationsbranchen er vidt forskellige opfattelser af, hvad CE-mærkningen af byggevarer egentlig betyder. Nogle tror, at mærket i sig selv er et kvalitetsstempel, hvilket ikke er tilfældet, forklarer Birger Tannebæk Christiansen. 

En ny undersøgelse fra Trafik- og Byggestyrelsen viser da også, at CE-mærket ofte betragtes som en egentlig godkendelse af byggevaren. Det til trods for at mærket reelt blot sikrer, at den enkelte byggevares egenskaber er deklareret korrekt.

CE-mærket fortæller derimod ikke noget om, hvorvidt byggevaren er egnet til en bestemt anven-delse i byggeriet. Derfor findes nationale byggebestemmelser, som stiller særlige krav til en bestemt byggevare i forhold til den konkrete anvendelse af byggevaren i det byg¬geri eller anlægsarbejde, den indgår i. Det kan sammenlignes med en træsko størrelse 40. Den ser identisk og brugbar ud, men vil være svær at bruge for en fod i størrelse 45.

Særligt for VVS:

En byggevare kan (skal) kun CE-mærkes, når der findes en europæisk standard, som i EU-systemet har harmoniseret. På vvs-området findes der endnu ikke harmoniserede standarder for byggevarer i kontakt med drikkevand, og disse må derfor ikke CE-mærkes for den egenskab. Se mere i de nye vejledninger, hvor denne problematik er beskrevet. 

Særligt for el:

Byggevarer på elområdet er ikke en del af byggevareforordningen, medmindre de er en integreret del af en byggevare. Et eksempel kunne være en solcelle, som er intregreret i en teglsten eller elektronisk styring af en vandhane. Den eltekniske del skal naturligvis leve op til direktiver på området. 


Vejledninger om CE-mærket

  • Vejledningerne er resultatet af et bredt samarbejde mellem Trafik- og Byggestyrelsen og en række af byggebranchens parter og offentlige myndigheder.
  • Deltagerne har bl.a. været Vejdirektoratet, Dansk Standard, Miljøstyrelsen, Teknologisk Institut og TEKNIQ.

Du finder vejledningerne her!  


Det viser CE-mærket

  • CE-mærket sikrer, at byg¬gevarernes egenskaber er deklareret på en ensartet måde.
  • For at få CE-mærkningen skal byggevaren være produceret ved brug af en harmoniseret standard eller en frivillig europæisk teknisk vurdering (ETA). 
  • Dermed kan byggevarerne frit handles mellem EU-landene uden nye krav om national prøvning eller god¬kendelse.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.