Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Statistik på fejlagtigt grundlag

I det seneste nummer af Elektrikeren har Dansk El-Forbund offentliggjort sin lønstatistik for 2016. TEKNIQ mener imidlertid ikke, at opgørelsen er repræsentativ. Akkordindtjeningen er ikke steget så meget, som forbundets tal viser.

Dansk El-Forbund oplyser, at akkordstatistikken bygger på cirka 530 medlemmer, svarende til godt 5 procent af de indkomne oplysninger, og at der angiveligt er tale om udbetalinger i uafsluttede akkorder.

Af forbundets afdelingsopdelte lønstatistik fremgår det, at akkordindtjeningen svinger fra 170 til 253 kr. pr. time med den højeste indtjening i Vestsjælland. Den store spredning kan godt indikere, at nogle af de indberettede tal er forskudsbetalinger i akkord, mens de højeste indtjeninger tyder på, at der er tale om den samlede akkordindtjening.

Under alle omstændigheder kan der ikke udarbejdes en seriøs statistik, hvis man blander forskellige indtjeningsgrundlag i beregningerne. Derudover vil få, store akkorder med en høj – eller lav – indtjening kunne påvirke beregningen, når der kun er tale om 530 indberetninger. Det er ikke vores opfattelse, at akkordindtjeningen er steget med 7,7 procent i 2016, som Dansk El-Forbund hævder.

Gevinst ved akkordarbejde

Vi må også afvise Dansk El-Forbunds beregning af virksomhedernes gevinst ved akkordarbejde. Dansk El-Forbund anvender oplysninger fra Dansk Arbejdsgiverforenings strukturstatistik til at beregne virksomhedens mulige merindtjening som følge af produktivitetsforøgelsen i akkord.

Imidlertid anvender man den samlede arbejdskraftomkostning pr. time som et mål for virksomhedens indtjening pr. time. Det ville kun være korrekt, hvis virksomheden fakturerede mere end 100 procents dækningsbidrag på arbejdstimerne, hvilket ikke er tilfældet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.