Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Ny VENT-ordning er på plads

VENT-udvalget giver grønt lys til en ny udgave af VENT-ordningen, som skal udfylde tomrummet efter den kuldsejlede LVE-ordning.

VENT-udvalget sagde i sidste uge ja til en ny udgave af VENT-ordningen, som er blevet udarbejdet i løbet af 2016. 

Den nye ordning træder i kraft til nytår og indeholder blandt andet en opdateret tjekliste til serviceeftersynet og en opdateret uddannelse. 

Nyskabelsen er en konsekvens af den hedengangne LVE-ordning. Ordningen blev aflivet af Energistyrelsen, da den reelt ikke blev overholdt, og myndighederne ikke fulgte op på lovgivningen. Det er derfor den frivillige VENT-ordning, der fremover skal sikre velkørende og energieffektive ventilationsanlæg i Danmark.

– Vi er glade for beslutningen om at revitalisere ordningen. Det er godt, vi kan lade en klart forbedret udgave af VENT-ordningen udfylde tomrummet efter LVE-ordningen, siger Jens Damgaard, formand for VENT-udvalget og afdelingschef i Kemp & Lauritzen

Bureaukratisk lettelse

På VENT-udvalgets møde blev det besluttet, at senest i december 2017 skal alle VENT-teknikere være godkendt efter den nye ordning. For at blive det skal ansøgeren bestå VENT-ordningens teoretiske og praktiske prøve, som der i øvrigt er 25 procents rabat på i hele 2017. 

Udvalget vedtog, at der ikke længere er krav om specifikke AMU-kurser, før ansøgeren går til prøven. Har ventilationsvirksomheden en erfaren mand, er det altså ikke længere nødvendigt at sende ham på kurserne.

– Det er blevet nemmere at gå til prøven, men ikke nemmere at bestå den. Det er en bureaukratisk lettelse, vi er glade for, siger Dorte Nørregaard Larsen fra Energiforum Danmark, som også sidder i VENT-udvalget. 

I regi af VENT-ordningen skal der i 2017 køre en PR-kampagne for at gøre opmærksom på ordningens goder, og det er et delmål at få flere medlemmer af ordningen. Som del af processen skal alle VENT-virksomheder næste år have kontrolbesøg for at signalere, at her har vi at gøre med en grundigt kvalitetssikret ordning. 

I første omgang tilbyder VENT-ordningens virksomheder det nye basiseftersyn VENT-basis. Henover 2017 udvikler VENT-udvalget i samarbejde med repræsentanter fra kundesiden som Bygningsstyrelsen og Silkeborg Kommune et udvidet VENT-plus-eftersyn. Det skal være klar til brug i 2018.

VENT-ordningen 

  • VENT-ordningen er en kontrolleret serviceordning for drift og vedligehold af ventilationsanlæg uanset størrelse. VENT-firmaers montører har høj faglighed erhvervet gennem efteruddannelse og bestået VENT-eksamen. Ordningen kvalitetsikres ved uvildige stikprøver kontrolleret af Teknologisk Institut.
  • Den nye VENT-ordning indeholder fra nytår et VENT-basiseftersyn og fra 2018 også et såkaldt VENT-plus-eftersyn. Den nye ordning træder i kraft 1. januar 2017 sammen med ny hjemmeside, nyt mærkat, opdateret tjekliste til serviceeftersynet, nye vedtægter i foreningen og en opdateret uddannelse. 
  • Du kan læse alle detaljerne om den revitaliserede VENT-ordning i Dansk VVS 11, 2016.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.