Bygningsstyrelsen vil ramme plet med performancetest

Med krav om performancetest ved alle statslige byggerier vil Bygningsstyrelsen sikre sig, at bygningerne ved aflevering har det forventede energiforbrug.

Bygningsstyrelsen har travlt med byggerier for op mod seks milliarder kroner i 2015 og 2016.

Men alt glider ikke lige let. Bygningsstyrelsen har analyseret cirka 20 afsluttede byggerier (se grafen) og opdaget, at installationsarbejdet kun er cirka 80 procent færdigt ved aflevering. 

Årsagerne er tidligere forsinkelser eller det faktum, at installationstiden sjældent er medregnet i tilstrækkelig grad i tidsplanerne, hvor rådgivere og bygherrer har fokuseret mere på arkitektur og konstruktion. 

Dermed er det ikke muligt at teste og indregulere installationerne fuldt ud inden aflevering. Det betyder, at bygningerne ikke lever op til de energikrav, parterne forventede, da byggerierne gik i gang. I et konkret tilfælde har Bygningsstyrelsen via performancetesten beregnet, at der var mangler for 14,7 millioner kroner.

– Vi skal have lukket det gab, og derfor har vi skrevet en performancetest ind i vores nye entreprisekontrakter. På sigt ønsker vi vores egenudviklede performancetest ind som fast element i AB 92-afleveringer. Baseret på vores nuværende erfaringer vil det give en gevinst på et trecifret millionbeløb i realiserede energibesparelser alene på vores igangværende byggerier. Problemet er, at byggeriet ikke er planlagt på en måde, der sikrer ordentlig tid til indregulering og kvalitetssikring. Det er helt afgørende, at der skal være tid til slut i byggeprocessen til performancetesten. Sådan lød meldingen fra teknisk konsulent Bjarne Dalgaard fra Bygningsstyrelsen ved et møde med TEKNIQs medlemmer i slutningen af januar. 

I alle nye udbud kræver Bygningsstyrelsen nu performancetest, hvor et fuldt færdigt byggeris installationer skal testes igennem på alle leder og kanter før aflevering. Lever installationerne ikke op til de aftalte krav, vanker der sanktioner over for de udførende virksomheder. 

Bygningsstyrelsen understreger, at performancetesten ikke erstatter installatørernes egenkontrol, men er komplekse, tværgående tests, som verificerer, at installationerne fungerer både enkeltvis og i samspil med hinanden.

Performancetest 
Baggrunden for performancetesten er, at installationerne i 20 undersøgte cases var under 80 procent færdiginstallerede og indregulerede, da bygningerne blev afleveret. Det betyder, at bygningerne ikke når de energibesparelser, parterne forventede, før byggeriet gik i gang. Dermed skal der bruges store ressourcer på efterregulering. Graf: Bygningsstyrelsen


Fornuftigt tiltag

Stemningen blandt de cirka 50 fremmødte installatører fra branchens større virksomheder var positiv over for performancetesten. Der var dog klart ønske om, at der fra rådgivernes og bygherrernes side afsættes den nødvendige tid til sidst i processen. Ellers vil det ikke blive en succes. Det bakker TEKNIQs underdirektør Simon O. Rasmussen op om:

– Landets største bygherre har identificeret et problem og taget hånd om det. Idéen om performancetest er fornuftig og kan bidrage til at nedbringe antallet af fejl. Samtidig kan testen hjælpe til at nå mere energieffektive bygninger. Vi er enige i, at tidsplanerne er afgørende for en succesfuld performancetest. Installationsarbejder ligger sent i et entrepriseforløb og presses ofte af forsinkelser i forudgående entreprisearbejder. Det skal vi have ændret, og derfor er der brug for, at bygherrer og deres rådgivere tilrettelægger arbejder og tidsplaner, så de i højere grad understøtter moderne installationsteknik, siger Simon O. Rasmussen.

Han bemærker i samme åndedrag, at installationerne fylder mere i byggerierne end tidligere:
– Moderne byggerier indeholder langt flere installationer end tidligere, og kompleksiteten i installationerne er hastigt stigende. Derfor ser vi også installationer udgøre en stadigt større del af byggeriets samlede entreprisesummer. Den udvikling understreger vigtigheden af, at installationer har en central placering i arbejdernes tilrettelæggelse og i tidsplanerne. Overalt, hvor dét respekteres, ser vi gode, samlede installationsløsninger.

Fakta: Performancetest

  • Bygningsstyrelsens performancetest beskriver præcist, hvordan de forskellige anlæg til vand, el, varme og ventilation skal leve op til en konkret og målbar ydeevne. Det måles via en række tests og en afsluttende måling af anlæggenes ydeevne, cirka tre uger før byggeriet skal afleveres. 
  • Testen øger ikke selve kravene til de tekniske anlægs ydeevne, men sikrer, at parterne ikke skal bruge tid og penge på kostbar efterregulering.
  • I Bygningsstyrelsens udbudstidsplan er der afsat 26 dage til performancetesten.
Kilde: Bygningsstyrelsen 

Fakta:Teknik og jura

Læs om testparadigmernes tekniske detaljer her 
Læs om jura og udbudsplanlægning for performancetest her
Bygningsstyrelsens mål er hele tiden at forbedre og standardisere performancetesten, så alle kan bruge den i både små og store byggeprojekter.
Energiforum Danmark har nomineret performancetesten til organisationens Energi- og miljøpris.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.