troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Engrosmodellen er på vej

Den 1. april 2016 indføres Engrosmodellen, som betyder nye regler på elmarkedet.

Den 1. april 2016 kommer der nye regler på elmarkedet. Med de nye regler vil det fremover udelukkende være elkundens elleverandør, der opkræver betaling for elforbrug, abonnementsbetaling samt alle afgifter og eventuelle gebyrer hos elkunden. 

Den nye opgavefordeling får betydning for tilslutning af målepunkter hos elkunderne. Fra den 1. april 2016 vil et netselskab ikke kunne udlevere eller opsætte elmåleren og dermed tilslutte et målepunkt, uden at elkunden på målepunktet forinden har indgået en aftale med en elleverandør.

Når du anvender DONG Energys installationsblanket ISB, så vil du kunne se aftagenummeret i blanketten.

Når du anvender installationsblanket.dk vil det fremover være sådan, at samtidig med at netselskabet anviser tilslutningspunkt over for elinstallatøren, sender netselskabet information til elkunden om aftagenummer samt information om, at målepunktet ikke kan blive tilsluttet, før elkunden har valgt en elleverandør.

Det er vigtigt, at du som elinstallatør også gør elkunden opmærksom på, at elmåleren ikke kan blive opsat og målepunktet dermed tilsluttet, før elkunden har valgt elleverandør.

Selve tilslutningsbidraget ved tilslutning af nye målepunkter til elnettet eller udvidelse af eksisterende effektbehov vil fortsat blive opkrævet direkte fra netselskabet.

Vigtige datoer

 • Det vil ikke være muligt at få udleveret en måler i perioden 18. marts til den 4. april
 • I forbindelse med overgangen til Engrosmodellen vil Energinet.dk lukke dataHubben. Det får betydning for netselskaberne. 
 • DONG Energys installationsblanket ISB vil være lukket i periode fredag d. 18. marts til og med d. 1. april. I perioden 23. marts – 4.april vil det på Installationsblanket.dk ikke være muligt for netselskaberne at behandle sager i installationsblanketten. 
 • Du kan som installatør i perioden 23. marts – 4. april stadig oprette nye tilmeldinger og se dine igangværende sager.

Én forbruger, én regning – forstå Engrosmodellen på et minut

 • Folketinget besluttede i juni 2012 at fremme konkurrencen på det danske elmarked og gøre det mere overskueligt at være elkunde, LOV nr. 575 af 18/06/2012. 
 • Fremover skal elkunder kun have én elregning, som indeholder betalingen for forbrug og distribution af el, PSO og elafgifter.
 • Elleverandøren er ansvarlig for den samlede kundeafregning og den daglige kontakt til kunden.
 • Elleverandøren afregner elafgifter til netvirksomheden, der er ansvarlig for indbetaling af afgifterne til SKAT.
 • Netvirksomheden er ansvarlig for drift og vedligehold af forsyningsnettet og fakturerer disse ydelser til elhandelsvirksomheden.
 • Engrosmodellen bygger oven på DataHub, som fra marts 2013 begyndte at samle alle oplysninger om danskernes elforbrug et centralt og uafhængigt sted. DataHub gør det lettere for elkunderne at skifte elhandler.
 • I Engrosmodellen vil DataHub beregne og formidle grundlaget for afregning af ydelser til markedets aktører.

Kilde: Energinet.dk


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.