Jesper Sandberg

Jesper Sandberg

Chefkonsulent

jsa@tekniq.dk 

7741 1584

Europæiske standarder erstatter danske stærkstrømsregler

Den 1. juli 2016 skal stærkstrømsbekendtgørelsen efter planen erstattes af en række europæiske standarder. TEKNIQ anbefaler dog, at ikrafttrædelsen i stedet bliver 1. januar 2017. De nye regler er nemlig ikke færdigbehandlet endnu, og dermed får branchen meget svært ved at forberede sig i tide.

Stærkstrømbekendtgørelsen bliver 1. juli erstattet af en lille bekendtgørelse, der henviser til ”EN 60364-serien”, som består af mere end 50 europæiske standarder. 

Det betyder en væsentlig ændring i den måde, branchen har været vant til at arbejde med stærkstrømsreglerne. I dag skal man følge reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen – man har ikke noget valg – men når de nye standarder træder i kraft, bliver det valgfrit, om man vil følge dem. Men følger man ikke standarden, skal man dokumentere sikkerheden på anden vis.

Baggrunden for at indføre ensartede europæiske standarder er at styrke konkurrencen på tværs af Europas grænser, så en tysk eller italiensk installatør kan konkurrere på lige fod med en dansk, hvis standarderne bliver overholdt. På samme måde bliver det også lettere for danske installatører, at arbejde i andre EU lande.

Anbefaler udskydelse

TEKNIQ er positiv over for den øgede konkurrence og fastholdelse af et højt sikkerhedsniveau, men organisationen anbefaler i et netop afsendt høringssvar, at de nye regler først træder i kraft 1. januar 2017 i stedet for 1. juli, som er planlagt. Det skyldes, at nye regler endnu ikke er færdigforberedt. Kun tre af i alt fem bekendtgørelser er i høring i øjeblikket, mens indholdet i de resterende to, slet ikke er kendt af branchen endnu. Desuden er de mere end 50 standarder, der skal danne grundlaget i de nye installationsbestemmelser, endnu ikke færdigbehandlet og mange slet ikke oversat til dansk. 

– Det er en stor opgave for alle danske elinstallationsvirksomheder at omstille sig til nye regler selv om den nuværende stærkstrømsbekendtgørelse også bygger på tidligere versioner af standarderne i EN 60364 serien. Mange af de danske undtagelser og særregler falder nemlig bort, fx de forenklede danske regler for dimensionering (75%-reglen), siger Jesper Sandberg, der er teknisk konsulent i TEKNIQ, og fortsætter:

–Der bliver brug for uddannelse af alle branchens aktører og ændringer i lærebøger og systemer. Selvom der er langt op til en toårig overgangsperiode, er det en omfattende opgave, som bliver meget svær at nå, når Dansk Standard og Sikkerhedsstyrelsen endnu ikke er færdige med at oversætte de kommende standarder til dansk. Derfor ønsker TEKNIQ at de nye regler udskydes et halvt år, understreger Jesper Sandberg.

Klar med information

TEKNIQ følger udviklingen nøje og forbereder i øjeblikket en række informationsmøder, som vil blive afholdt rundt om i landet, så snart indholdet af de nye regler er endeligt fastlagt. Derudover vil TEKNIQ tilbyde kurser inden for de centrale nye områder fx dimensionering, og TEKNIQ arbejder også på at udvikle en håndbog, der genskaber overblikket over reglerne.

Læs TEKNIQs høringssvar

Høringssvar om elektrisk materiel

Høringssvar om Installationsbekendtgørelsen


(E-02/2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.