Ny anvisning for etablering af vådrum

Den nye anvisning for etablering af vådrum gør det lettere at finde den rigtige løsning, skriver Dansk VVS.

Leon Buhl - seniorkonsulent hos Teknologisk Institut - fortæller i Dansk VVS 12, at der for kort tid siden er kommet en revideret og udvidet udgave af By- og Byganvisning 200, der omhandler vådrum.

Den nye anvisning hedder SBI anvisning 252, Vådrum, og passer bedre til de forhold, der gælder lovgivningsmæssigt i dag og til de tekniske løsninger, der er på markedet nu.

De overordnede krav er primært angivet i Bygningsreglementet kapitel 4.6 stk. 5, og det er den lovgivning, der gælder. Anvisningen er den vejledning, som Bygningsreglementet henviser til, når kravene skal overholdes.

Der er ikke krav om, at man skal anvende anvisningen. Men gør man det ikke, skal man selv dokumentere, at kravene i Bygningsreglementet er opfyldt.

Sådan er kravene i BR10

Vådrum, herunder baderum samt bryggers og wc-rum med gulvafløb skal opfylde følgende krav:
  1. Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.
  2. Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte.
  3. Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet.
  4. Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.
  5. I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. 
  6. Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.

Læs mere i Dansk VVS 12

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.