Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Værdibyg lancerer to nye vejledninger om renovering

Kom med, når Værdibyg 2. februar offentliggør to nye vejledninger om renoveringsprocesser

2. februar fra klokken 15-17 kan du være med og blive klogere, når Værdibyg lancerer to nye vejledninger om renoveringsprocesser: Forundersøgelser og Risikohåndtering.

Forundersøgelser er en væsentlig del af et renoveringsprojekt. Ved at gennemføre forundersøgelser kan man afdække områder, som kan blive til problemer senere i processen. 

Værdibygs vejledning synliggør, hvilke forundersøgelser, du bør udføre på det konkrete renoveringsprojekt i en balance mellem de potentielle risici og udgifterne til at gennemføre forunderøgelserne.

Risikohåndtering ved renoveringsprojekter er relevant, fordi renoveringer ofte har flere risici end nybyggeri.

Ofte afsættes bare en pulje til uforudsete udgifter, men Værdibygs vejledning beskriver, hvordan du systematisk identificerer og håndterer de usikre forhold og dermed træffer de nødvendige forebyggende foranstaltninger i tide og reducerer risici og relaterede omkostninger.

Læs mere og tilmeld dig her. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.