Folkemøde: Brug for opgør med den energipolitiske korrekthed

Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, adm. direktør i TEKNIQ, Niels Jørgen Hansen, SF’s formand, Pia Olsen Dyhr og energi- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V).

Den grønne omstilling kræver, at man finder de løsninger, der giver størst mulige energibesparelser for pengene. Sådan lød en af konklusionerne under den energipolitiske debat ved årets Folkemøde.

Den grønne omstilling er afgørende for både miljøet og for den danske økonomi. Så langt var deltagerne enige, da TEKNIQ og Dansk Byggeri inviterede til energipolitisk debat i de to organisationers fælles telt ved årets Folkemøde på Bornholm.

Her deltog både energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og SF’s formand, Pia Olsen Dyhr sammen med direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen og adm. direktør i TEKNIQ, Niels Jørgen Hansen.

- Vi skal finde løsninger, der giver de bedste resultater på langt sigt og ikke bare understøtte de løsninger, der er politisk mest korrekte lige her og nu, lød budskabet fra Niels Jørgen Hansen.

Lige vilkår for teknologier

Han fremhævede samtidig, at det er nødvendigt at lade de forskellige teknologier konkurrere på lige vilkår, således at det er kunderne selv, og ikke indviklede tilskuds- og afgiftsregler, der afgør retningen for den grønne omstilling. En holdning, ministeren også var positiv overfor.

- Vi skal i langt højere grad lade markedet bestemme, hvilke løsninger der udbredes. Det er jeg sådan set parat til i høj grad at se på. Derfor skal vi også have kigget på alle de forskellige tilskudsordninger, der findes på energiområdet. Det har jeg nu sat et arbejde i gang med, sagde Lars Christian Lilleholt.

Pia Olesen Dyhr derimod mente, at der også fremadrettet vil være brug for politisk styring og prioritering af, hvilke teknologier der skal tegne fremtidens energisatsning.

- Vi kan ikke bare være afhængige af en individuel lyst til fx at sætte solceller op, vurderede hun.

Var der uenighed om metoden, var der til gengæld bred enighed om det endelige mål – at sikre den grønne omstilling. Eller som Michael H. Nielsen udtrykte det:

- Der er ikke noget quick fix. Tværtimod er der rigtig mange elementer, som skal i spil, hvis det skal lykkes. I sidste ende skal det gøres til en folkesag at energirenovere.


Se hele debatten:

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.