Folkemøde: Erhvervsuddannelser skal frem i lyset

Debat om folkeskolen og erhvervsuddannelsernes synlighed.

Der er brug for at styrke koblingen mellem folkeskoler og erhvervsuddannelser, hvis det skal lykkes at trække flere unge til bl.a. installationsbranchen.

Det er stadig gymnasiet, der står tydeligst i de danske skoleelevers bevidsthed, når de skal vælge den videre vej gennem uddannelsessystemet. Det blev understreget, da de unge og erhvervslivet mødtes under årets Folkemøde i Allinge på Bornholm for at diskutere, hvad der skal til for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

- I bund og grund gælder det jo om at få unge motiveret for at vælge den uddannelse, der er helt rigtig for dem. Og når det gælder erhvervsuddannelserne, så er der brug for, at vi får meget mere at vide om, hvad de egentlig går ud på, vurderede Martin Thing, kommende formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Han blev suppleret af Silke Fogelberg, afgående formand for Danske Skoleelever:

- Folkeskolen skal være klar til at kigge i andre retninger end bare gymnasiet, når eleverne skal vejledes, sagde hun.

Kobling til omverdenen

”Den åbne skole” er navnet på et initiativ fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der skal koble folkeskolen sammen med det omkringliggende samfund – ikke mindst de lokale virksomheder. En tanke, der under debatten ved folkemødet blev fremhævet som en vej til at øge erhvervsuddannelsernes synlighed hos folkeskoleeleverne og deres forældre. 

- Jeg har været heldig at gå på en skole, hvor åben skole-reformen har virket. Det tror jeg har været med til at åbne manges øjne for erhvervsskolernes muligheder, sagde Silke Fogelberg.

Brug for bedre samarbejde

Det blev dog under debatten også tydeligt, at der stadig er lang vej igen, hvis erhvervsuddannelserne og de mange muligheder, de rummer, for alvor skal gøres attraktive på samme niveau som de gymnasiale uddannelser.

- Jeg er helt enig i, at der skal være et bedre samarbejde mellem folkeskoler og de lokale virksomheder. I gamle dage var der måske en mere samlet lokal interesse i at sikre arbejdskraft, den er der ikke længere, konstaterede formand for TEKNIQ, Henrik Fugmann og uddybede:

- Min egen virksomhed har til huse på Frederiksberg, og her har jeg aldrig oplevet, at de lokale håndværksvirksomheder er blevet spurgt, om de ville komme forbi folkeskolerne og fortælle om deres fag.

En stor del af forklaringen på erhvervsuddannelsernes manglende synlighed skal, ifølge flere af debatdeltagerne, findes hos folkeskolelærerne, der som uddannelsesvejledere overvejende fokuserer på de gymnasiale uddannelser.

- Det er nu ikke min oplevelse, at lærerne er blinde for, at der er andre uddannelser end de gymnasiale. Men det er klart, at vi nok skal sammensætte vejledningen af folkeskoleeleverne på en anden måde, hvor vi i højere grad viser, hvordan erhvervsuddannelserne fungerer i praksis, konstaterede Bjørn Hansen, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.


Se hele debatten:TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.