Gentagne besøg af Arbejdstilsynet

Er det ok, at Arbejdstilsynet kommer på besøg flere gange om året? Det spørger et medlem TEKNIQs eksperter om, og her kan du læse svaret.

Spørgsmål:

Vi har fået besked fra Arbejdstilsynet om, at de vil komme på tilsyn i vores virksomhed i løbet af den næste måned. Det undrer os, for Arbejdstilsynet har været her for kort tid siden, hvor de kom med et par skrappe pålæg om nogle småting. De ting har vi rettet op på og rapporteret tilbage til Arbejdstilsynet.

Kan det være rigtigt, at de nu vil komme igen – for anden gang samme år? Kan jeg ikke bare ringe og sige, at de ikke behøver at komme igen. Vi har jo rettet op på de ting, vi fik pålæg om sidst.

Svar:

Du slipper ikke for at nyt besøg af Arbejdstilsynet i denne omgang. Det, du er ude for, er det såkaldte ”udvidede risikobaserede tilsyn” efter de nye regler fra januar 2016. Meningen er at udvide det almindelige risikobaserede tilsyn med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Det udvidede risikobaserede tilsyn udføres - ligesom det almindelige risikobaserede tilsyn - i udvalgte brancher. Bygge- og anlægsbranchen er udtaget som en sådan. Det skyldes den forholdsvis høje ulykkesrate i branchen.

Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn, altså det tilsyn du havde for noget tid siden. Tidspunktet for de nye tilsyn aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede. 

Så det, du skal gøre, er at aftale et tidspunkt med arbejdstilsynet, så det passer virksomheden, og så I kan nå at forberede jer til mødet. 

Charlotte Ketelsen, Arbejdsmiljøkonsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.