Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Nye projekter i Værdibyg - vil du være med?

Værdibyg igangsætter til efteråret nye projekter og søger personer, der vil bidrage med erfaringer, viden og gode ideer.

Projekterne omhandler hhv. Dialog i udbudsprocessen og Brug af totaløkonomi i byggeriet

Projekterne vil resultere i nye Værdibyg-vejledninger til byggeriet – der ligger allerede over 20 vejledninger om byggeprocessen på www.vaerdibyg.dk

Læs mere her og tilmeld dig, hvis du vil være med i et af projekterne.

Som deltager skal der bydes fagligt ind til, hvordan branchens parter kan arbejde bedre med det konkrete emne i byggeprocessen. Deltagerne får samtidig fagligt udbytte af at deltage i projekterne. Værdibyg oplyser, at det giver et fagligt netværk på tværs af skel i byggebranchen, en øget forståelse af byggeriets processer, samt inspiration til arbejdet i egen organisation.


TEKNIQ er en af partnerne bag Værdibyg, som  er resultatet af et initiativ taget af byggeriets toneangivende organisationer. Med initiativet ønsker BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ at tage fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet og i byggeriets processer.

Værdibyg formidler 'best practice'

Værdibyg vil udvikle en ny fælles praksis for byggeprocessen på tværs af byggeriets aktører. Gennem udviklingsprojekter fokuseres på:

  • At fastholde værdierne i byggeriet igennem hele byggeprojektet - lige fra byggeprogrammet til driften af det færdige byggeri. 
  • At finde og formidle de bedste erfaringer i håndteringen af byggeriets værdiskabelse gennem vejledninger.
Underdirektør Jan Eske Schmidt, TEKNIQ, er formand for Værdibyg.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.