Faktaark fra BAR

Branchemiljørådet for Bygge & Anlæg har udgivet to længe ventede faktaark.

Det drejer sig om faktaark om brug af trinskamler og platformstiger.

Ved arbejdsopgaver i højden anbefaler branchen at anvende faste stilladser, lifte fx sakselifte, rullestilladser eller arbejdsplatforme. Er det ikke muligt eller hensigtsmæssigt, anbefales det at anvende platformsstiger eller trinskamler.

Specielt i små og snævre rum, samt ved arbejde i højder under ca. 2 meter anbefales det at anvende mindre platformsstiger, ministilladser, trinskamler eller lignende.


Gå til faktablad om trinskamler

Gå til faktablad om platformstiger

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.