Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Når medarbejderens børn er syge

Hvordan er reglerne, når en medarbejders barn bliver syg eller indlagt? Læs om det her.

Spørgsmål

Blandt vores ansatte er der flere, som har yngre børn. Børnene er syge indimellem, og vi vil gerne vide, hvilke regler der gælder, hvis børnene er syge eller indlagt på hospitalet. Hvornår kan man holde fri? Hvilken betaling skal vi give? Og gælder de samme regler for lærlinge?

Svar

Der er to forskellige regler, der gælder med hensyn til syge børn.

Hvad angår barnets første sygedag, gælder VVS-overenskomstens punkt 14., stk. 1. Her fremgår det, at medarbejdere og ansatte under uddannelse - når det er nødvendigt - kan få fri til pasning af syge, hjemmeværende børn under 14 år. Det er kun den ene af barnets forældre, der kan få fri, og friheden er kun den første sygedag. 

Der er et anciennitetskrav på seks måneders ansættelse. Dette gælder dog ikke for lærlinge.

Lærlinge betales med fuld løn under fravær på grund af barnets første sygedag (overenskomstens punkt 26, stk. 27). Efter overenskomstens punkt 14, stk. 2 modtager akkordsvende den i virksomheden gældende timeløn. Timelønnede modtager den enkeltes produktive løn (dog ikke tillæg for smuds, skiftende arbejdssted og rejse/udearbejde). Timebetalingen er dog maksimalt 117,50 kroner.

Den anden regel dækker de tilfælde, hvor et barn er indlagt. Når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på et hospital med sit barn, er der ret til frihed. Barnet skal være under 14 år gammelt. Reglen om barnets hospitalsindlæggelse er også ens for medarbejdere og ansatte under uddannelse. Reglen findes i VVS-overenskomstens punkt 14, stk. 3. 

Muligheden er kun åben for den ene af forældremyndighedsindehaverne. Friheden er maksimeret til en uge per barn inden for en 12 måneders periode, og på opfordring skal den ansatte kunne komme med dokumentation for indlæggelsen.

Der gælder samme regler om anciennitet og betaling som for barnets første sygedag.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.