Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

AIA-kravspecifikation er - næsten - på plads

Brancherne involveret i sikring har lavet en ny AIA-kravspecifikation.

Da Sikringsgruppen i begyndelsen af marts holdt årsmøde, fik den nye AIA-kravspecifikation fra Forsikring & Pension et særskilt oplæg, som TEKNIQs tekniske konsulent Mads Risgaard Knudsen stod for. 

– Kravspecifikationen har været rigtig længe undervejs. Vi er rimelig godt tilfredse med produktet, og alle parter indgik kompromiser undervejs, sagde Mads Risgaard Knudsen på årsmødet.

Han argumenterede for, at den nye kravspecifikation fjerner forvirring, fordi det hele baserer sig på standarden ISO 9001. Blandt de andre vigtige ændringer er, at kravet om et certificeringsorgan, som skal udføre anlægsinspektion, bortfalder. Der er til gengæld indført krav om installationserklæring. Og ganske vigtigt er der sikret en lang overgangsordning på fire år, hvor installatører kan bruge den gamle SKS-AIA-certificering.

Stadig udeståender

Men selv om kravspecifikationen er blevet offentliggjort og er trådt i kraft, er der stadig nogle udeståender, som skal helt på plads.

I specifikationen står der, at der er en række ”grundlæggende krav til it-sikkerhed”.

– Men det er ikke præciseret, hvad de grundlæggende krav er. Her arbejder vi på at gøre kravene tydelige og eksplicitte, forklarede Mads Risgaard Knudsen.

Samtidig er der stadig enkelte forbedringspunkter i kravelementer, eksempler på krav der fører til administrativt bøvl og et par upræcise formuleringer.

– Men i disse administrativt tunge tider kan vi glæde os over, at sideantallet i forhold til den tidligere kravspecifikation kun er forøget med en side, lød det fra Mads Risgaard Knudsen.

Han lovede, at den nye AIA-kravspecifikation vil blive nøje gennemgået på fremtidige ISO 9001-arbejdsgruppemøder. 


AIA-kravspecifikation

I samarbejde med forskellige branchepartnere har Forsikring & Pension udarbejdet en ny kravspecifikation. Den omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af virksomheder, der til slutbrugere sælger, projekterer, installerer og servicerer AIA-anlæg. Organisationerne bag specifikationen er:

  • Forsikring & Pension
  • SikkerhedsBranchen
  • TEKNIQ - Installatørernes Organisation
  • Finansrådet
  • Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter 

Find kravspecifikationen her. 


sikringsgruppen

Deltagerne på Sikringsgruppens årsmøde i Nyborg lyttede opmærksomt til AIA-viden. Foto: TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.