Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Minister inviterer til møde om OPP

Transport- og bygningsministeren holder åben høring om OPP-projekter.

I foråret var transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) på landsturné med byggebranchen til en række fyraftensmøder. Det hele kulminerede i en byggekonference den 6. juni 2016.

På byggekonferencen blev det klart for ministeren, at offentligt-private partnerskaber (OPP) i byggeriet er noget, der skal høres mere om.

Derfor inviterer ministeren til åben høring om perspektiver, erfaringer, fordele og ulemper ved OPP-projekter. På talerlisten og paneldebat finder du blandt andre adm. direktør Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark, vicedirektør Signe Primdal Lyndrup fra Bygningsstyrelsen og adm. direktør Adam Wolf fra Danske Regioner.

  • Tid:Torsdag den 17. november 16.30-18.30
  • Sted: Mødecentret i Transport- og Bygningsministeriet, Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K
Deltagelse er gratis og efter først-til-mølle-princippet.
 

Se det fulde program og meld dig til på ministeriets hjemmeside.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.