troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Midlertidig ophævelse af tilskud til solceller

Mens der ventes på nye regler kan det være vanskeligt for kunderne at opnå tilskud til solcelleanlæg.

Den politiske aftale om at afskaffe PSO-ordningen risikerer at få administrative konsekvenser for solcelleanlæg, selvom de allerede har fået foreløbigt tilsagn. Det oplyser Energinet.dk.

De, der har ansøgt og har fået tilsagn inden 1. november, risikerer at komme i klemme, hvis alt - inklusiv den endelige godkendelse fra energinet.dk - ikke er klart inden nytår.

Og det kan muligvis være vanskeligt at nå, vurderer TEKNIQs chefkonsulent Søren Rise.

I forbindelse med afskaffelsen af PSO-ordningen vil muligheden for at opnå forhøjet pristillæg på 88 øre pr. kWh blive udskudt eller bortfalde for solcelleanlæg, som ikke er blevet nettilsluttet og har fået endeligt tilsagn fra Energinet.dk senest 31. december 2016. 

For de solcelleanlæg, som har opnået tilsagn pr. 1. november 2016 i forbindelse med sidste ansøgningsrunde, anbefales det, at installatøren vejleder kunden om kravet til inden for den angivne tidsfrist at få tilsagn fra netselskab, installere solcelleanlæg, få det nettilsluttet og få endeligt tilsagn fra Energinet.dk inden 1. januar 2017.

Energinet.dk har indkaldt alt disponibelt personale til at arbejde aften og weekend, frem går det af det statslige selskabs website.

"Det kan overvejes, om kunden er bedst tjent med udskyde installationen til det forhøjede pristillæg måske bliver genindført, når der er indgået ny aftale med EU om støtte til VE-anlæg," hedder det i nyhedsbrevet til medlemmerne af TEKNIQs sektion VE-Installatøren

Ingen ved imidlertid endnu med sikkerhed om det forhøjede pristillæg genindføres. 

Det er derfor meget vigtigt, at kunden er gjort opmærksom på, at det kan være meget vanskeligt at nå processen; tilmelding til netselskab, montage af solceller, installation, nettilslutning og endelig godkendelse hos Energinet.dk før 1. januar 2017. 

Et solcelleanlæg, hvor hele processen ikke er nået inden 1. januar 2017, kan ikke være sikker på at opnå tilskud på et senere tidspunkt.

Mere nyt torsdag

Energinet.dk opdaterer løbende sit website med nye oplysninger.  I Energinet.dk oplyser Annette Ikast, chef for Jura & Forvaltning, at der også i morgen kommer nyt.
 
 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.