Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Temamøde: (Udfordringer med) brug af ESPD

TEKNIQ inviterer gennem Værdibyg til orientering, erfaringsudveksling og diskussion om brugen af ESPD-dokumentet. Kom og få nogle praktiske tricks til det fælles europæiske udbudsdokument.

Med nyeste EU udbudsdirektiv og udbudsloven er det pålagt at bruge det fælles europæiske udbuds-dokument (ESPD). Det er en god idé med standardisering og forenkling, men i praksis er oplevelsen, at det kan være svært for både udbydere og tilbudsgivere at få informationerne placeret i skematikken. Derfor bliver brugen af ESPD ofte opfattet som omfattende og bureaukratisk frem for en gevinst.

Med udgangspunkt i en orientering om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde og vejledning om ESPD, fokuserer temaeftermiddagen på brug af og udfordringer med ESPD-dokumentet. 

Erfaringerne belyses fra både en bygherre, en rådgiver og en entreprenør, der fortæller om deres erfaringer og udfordringer med ESPD’en. På mødet får du også gode konkrete råd til udfyldelse af ESPD’en fra Kammeradvokaten.  Afslutningsvis vil vi gerne have input til, hvor udfordringerne ligger fra både bygherrer og leverandører, samt høre om jeres erfaringer med at løse udfordringerne.  

Målet med dette arrangement er at skabe synlighed om brugen af ESPD-dokumentet ved udbud i bygge- og anlægsopgaver. Desuden vil vi gerne have input til hvor udfordringerne ligger fra både bygherre- og leverandør-siden samt gode råd til, hvordan dette kan løses. Udover at blive klogere på brugen af ESPD, bruges input til at opdatere Værdibygs vejledning ”Effektiv Prækvalifikation”.

Temamødet arrangeres i samarbejde mellem Værdibyg, Bygherreforeningen og Byggesocietetet.

Program

Velkomst og indledning
Jan Eske Schmidt, TEKNIQ, formand for Værdibyg 

ESPD – Sådan virker det! 
Jesper Halvorsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

ESPD i praksis – erfaringer og udfordringer
Jakob Kirstein og Rikke Gunnestrup, Byggeri København
Anne Rosentoft, Wissenberg a/s
Anne Strandgaard, Enemærke & Petersen a/s

Tips, tricks og gode råd
Niels Karl Heilskov Rytter, Kammeradvokaten

Dialog og debat

Praktik

Tid: 13. december kl. 13-16

Sted: Bygningskulturens hus, Borgergade 111, København K

Tilmelding: Deltagelseer gratis, men tilmelding er nødvendig via dette link

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.