Bliv klar til vinter

Trods det lune efterårsvejr er det nu, det er tid til at få styr på vinterforanstaltningerne. Der er hjælp at hente i branchevejledningen fra BAR.

Der skal blandt andet styr på:

  • Lukning af facadeåbninger
  • Over- og inddækning af råhuse, stilladser og stationære arbejdspladser
  • Afledning af overfladevand og foranstaltninger mod pløredannelse
  • Aftaler om snerydning m.m.
  • Klargøring af frostfri grusdepoter
  • Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning
  • Opvarmning og ventilation

Vejledningen fra Vinterkonsulenterne og BAR Bygge & Anlæg er en sammenskrivning af forskellige regelsæt og indeholder en kort gennemgang af bestemte forhold i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse, som har betydning for sikkerhedsarbejdet. Vejledningen indeholder også et afsnit om opvarmning af bygninger og varmt arbejdstøj.

Vinterforanstaltninger


Læs hos tekniq.dk: Vinterforanstaltninger og vinterbyggeri

Læs hos Værdibyg: "Hold vintermødet senest i oktober"

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.