Økonomisk fremgang i lavt tempo

Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med beskedne 0,3 procent i første halvår 2016 sammenlignet med første halvår 2015. Det viser foreløbige opgørelser fra Danmarks Statistik. Dermed fortsætter fremgangen i dansk økonomi.

I samme periode har EU og USA oplevet vækstrater på henholdsvis 1,8 og 1,4 procent. Det er markant højere vækstrater end i Danmark, og dansk økonomi er stadig lidt under BNP-niveauet i 2008. 

Væksten i dansk økonomi blev i første halvår 2016 primært trukket af en stigning i privatforbruget på 2,0 procent og en mindre fremgang i investeringerne på 1,4 procent. Et stigende boligbyggeri er med til at trække investeringerne op. Modsat er eksporten udfordret af en svag udvikling i verdenshandlen, men der er dog tegn på lidt bedre forudsætninger for eksporten fremadrettet. 

I første halvår voksede beskæftigelsen med 1,7 procent. Det kan tyde på, at fremgangen i dansk økonomi er stærkere, end hvad udviklingen i BNP umiddelbart viser.

Udvikling i BNP (indeks 2008K2=100, faste priser og sæsonkorrigeret): 

Nøgletal

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.