Sygefraværet stiger

I 2015 havde medarbejderne i installationsbranchen et fravær på 3,8 procent af den mulige arbejdstid. Det er en stigning i forhold til 2014, hvor fraværet for denne gruppe var på 3,2 procent. Det viser fraværstal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Fravær for medarbejdere i installationsbranchen fordelte sig i 2015 med 3,1 procent fra sygefravær, 0,2 procent fra børns sygdom, 0,1 procent fra arbejdsulykker, 0,2 procent fra barsel og 0,1 procent fra andet fravær. Fraværsstigningen fra 2014 til 2015 skyldes primært en stigning i sygefraværet. Et samlet fravær på 3,8 procent svarer til 8,4 fraværsdage per beskæftiget i installationsbranchen. 

Installationsbranchens medarbejderes fravær er typisk lavere end det samlede private arbejdsmarked, og det var også tilfældet i 2015, hvor det private arbejdsmarked havde fravær på 4,3 procent. Fraværet er steget fra 4,2 til 4,3 procent fra 2014 til 2015 på det private arbejdsmarked.

Udvikling i fraværsprocent

Sygefraværet stiger

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening Note: Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.