Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Danmark skal have nyt gasreglement

Arbejdet med nye regler på gasområdet er ved at gå i gang. Målet er et funktionsbaseret gasreglement.

Arbejdet med at skrue et nyt gasreglement sammen er ved at tage fart, men de nye rammer venter ikke lige om hjørnet. Sikkerhedsstyrelsen forventer at præsentere et udkast til ny gaslov i efteråret 2017. Herefter følger arbejdet med gasreglementet.

– Det er en lang tidshorisont. Men branchen har i flere år haft et ønske om et opdateret gasreglement, så vi er godt tilfredse med, at arbejdet er gået i gang, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ og chef for organisationens tekniske afdeling.

Han peger på, at gasreglementet i stigende grad halter efter den teknologiske udvikling, og nogle gange strider dets bestemmelser direkte imod det mere opdaterede BR15. 

– Gasreglementet er meget detaljeret og derfor ret låst i forhold til den teknologiske udvikling, lyder det fra Simon O. Rasmussen.

Allerede nu er branchen og TEKNIQ gået i gang med at påvirke processen, så forbrugere, myndigheder og installatører får et så godt og brugbart gasreglement som muligt. 

TEKNIQ bidrager blandt andet til arbejdet ved at nedsætte en gruppe bestående af en række centrale aktører inden for gasområdet. Her vil TEKNIQ modtage indtryk og drøfte oplysninger og synspunkter samt gennemgå de elementer, der i forbindelse med revisionen af reglerne er af særlig vigtighed for installatørerne.

– På den måde får vi involveret installatørerne direkte, så vi kan komme med skarpe input fra installatørernes dagligdag til det konkrete arbejde med lovgivningen, forklarer Simon O. Rasmussen. 

Funktionsbaseret

Parterne har en række fokusområder i det kommende arbejde. Den vigtigste er at arbejde mod en funktionsbaseret gasregulering med henvisning til vejledninger og standarder. 

– Får vi tilstrækkeligt gode understøttende vejledninger, ser vi meget gerne et funktionsbaseret regelsæt. Det giver frihedsgrader, siger Simon O. Rasmussen.

I dag har eksempelvis Sverige allerede en funktionsbaseret gasregulering. 

Parterne vil også gerne kigge på potentialet for at lette byrder inden for anmeldelser og færdigmeldinger samt den sikkerhedstekniske overvågning. Samtidig skal markedshindringer studeres og ryddes af vejen, og muligheden for en national ordning for mærkning af apparater skal undersøges. 

Ét område, Sikkerhedsstyrelsen ønsker at sætte særligt fokus på, er F-gas-området, det vil sige reglerne for brændbare gasser på flaske. Det er her, der sker flest ulykker, og parterne vil kigge på at øge sikkerheden. Mulighederne kan være efteruddannelse, registrering af installationer eller syn af installationer inden ibrugtagning. 

Når han kigger overordnet på sagerne, glæder Simon O. Rasmussen sig til arbejdet med at få reglerne up-to-date. 

– Helt afgørende i forløbet er selvfølgelig at fastholde det nuværende høje sikkerhedsniveau uændret, og her er vi alle på samme side, erklærer han. 

Han er godt tilfreds med, at parterne har fået yderligere et år til at arbejde med udkast til de nye regler. Det giver ifølge underdirektøren god tid til at få implementeret og skruet de bedst mulige rammevilkår sammen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.