Positive forventninger i elbranchen

Optimismen i elbranchen har ikke været større siden 2007.

Elbranchen havde i august 2016 positive forventninger til branchens omsætning og beskæftigelse i de kommende tre måneder. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Positive forventninger betyder, at der er en tydelig overvægt af elvirksomheder, der forventer stigende omsætning og beskæftigelse end elvirksomheder, der forventer faldende omsætning og beskæftigelse. 

Fra august 2015 til august 2016 er elbranchens forventninger til branchens omsætning og beskæftigelse blevet endnu mere positive. Elbranchen havde i august 2016 de mest positive forventninger siden august 2007. Elbranchen er en af de mest optimistiske brancher i byggeriet.

Elvirksomhederne har i august 2016 tilkendegivet, at de i gennemsnit har en ordrebeholdning svarende til 5,2 måneders arbejde. På samme tid sidste år var ordrebeholdningen 4,2 måneder. 

Temperaturmålingen blandt elbranchens virksomheder stemmer godt overens med øvrige nøgletal for branchen, der blandt andet viser, at elbranchen oplever aktivitetsfremgang. En tendens der også gælder for den samlede byggebranche.

Graf

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.