troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Positivlister for små elanlæg er opdateret

Energiselskabernes positivlister for mindre elanlæg som eksempelvis solcelleinvertere er blevet opdateret.

Installatører, der arbejder med solceller og små vindmøller, kan nu henvende sig til Dansk Energi, hvis de ønsker en lettere administrativ vej ind på det danske marked. Dansk Energi har netop overtaget håndteringen af positivlister for elanlæg på op til 50 kW fra Energinet.dk.

I den forbindelse er der ændret i en række tekniske forskrifter, og derfor er der blevet ryddet op i positivlisterne. Det gælder også for listen over solcelleanlæg med invertere.

– Derfor skal installatører sikre sig, at de invertere, de er vant til at bruge, stadig er på positivlisterne. Og de skal altid kontrollere, om nye invertere er på listen. Er de ikke det, skal de ikke bruge dem, siger chefkonsulent i TEKNIQ Søren Rise. 

Minus bureaukrati

Formålet med positivlisterne er at effektivisere processen for nettilslutning af små produktionsanlæg op til 50 kW. Positivlisterne viser de anlæg og anlægskomponenter, der vurderes at overholde Energinet.dk’s tekniske forskrifter. Når netselskaber modtager en henvendelse om nettilslutning af et anlæg, vil de i langt de fleste tilfælde basere deres godkendelse af det konkrete anlæg på positivlisten. På den måde undgår anlægsejeren at skulle sende omfattende dokumentation ved tilslutning af et anlæg.

– Derfor giver det administrativt mening udelukkende at bruge invertere, der er på listerne. Så skærer du en masse bureaukratisk bøvl væk, siger Søren Rise.

Ifølge Dansk Energi vil solcelleanlæg med invertere fra ABB, SMA Solar Techonology og Jiangsu Zeversolar New Energy som udgangspunkt være ok. 

Du finder positivlisterne her. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.