Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Regeringen vil ændre tilbudsloven

Der skal være større synlighed, når opgaver sendes i udbud, så flere får mulighed for at komme med tilbud.

Som led i 2025-planen ønsker regeringen at gennemføre en række ændringer af tilbudsloven fra 2005.

Forslaget er endnu ikke konkretiseret, men ifølge TEKNIQ ønsker regeringen bl.a., at der skal skabes mere synlighed, når en opgave sendes i udbud. På den måde skal flere have mulighed for at afgive tilbud.

Samtidig vil regeringen stramme reglerne, så en række konkurrencebegrænsende elementer i tilbudsloven fjernes.

TEKNIQ mener, der er behov for mere fokus på tilbudsgivernes omkostninger til at beregne tilbud forgæves – transaktionsomkostningerne. Nedbringes omkostningerne ved at afgive tilbud, fremmes konkurrencen ved at flere tilskyndes til at afgive tilbud.

TEKNIQ peger også på, at der er behov for regler, som sikrer, at indkomne tilbud behandles lige og fair.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.