Har vi mange ulykker i byggebranchen?

Er det rigtigt, at antallet af ulykker er stigende i byggebranchen? spørger et medlem. Læs spørgsmål og svar her.

Spørgsmål

For nogle uger siden var der en voldsom eksplosionsulykke et sted i København. I den forbindelse hørte jeg i radioen, at ulykkerne inden for byggeriet er steget. Kan det virkelig passe? Jeg hører da sjældent om ulykker, i hvert fald ikke alvorlige, inden for vores egen branche.

Svar

Det er ganske rigtigt, at ulykkestallene inden for byggebrancherne desværre er steget i 2016. Vi afventer i øjeblikket en mere detaljeret statistik, så vi kan se, hvordan tallene har udviklet sig inden for el og vvs. 

I lyset af at vi og de andre organisationer i byggebranchen har gjort en ekstra indsats i de senere år for at få ulykkestallet ned - i det såkaldte ”Knæk Kurven-projekt” – er det meget kedeligt, at det nu viser sig, at ulykkestallet er steget.  

Men først når vi kender tallene for de enkelte brancher og for de enkelte ulykkestyper, vil der kunne siges noget om årsagerne til stigningen. 

Det vil TEKNIQ og de andre organisationer i Branchefællesskabet for arbejdsmiljø bygge og anlæg (det tidligere BAR-BA) i fællesskab forsøge at klarlægge. Vi håber på den måde at kunne sætte fokus på de største risici og dermed knække kurven, så ulykkestallene daler. 

TEKNIQs medlemmer kan søge vejledning om arbejdsmiljøemner på TEKNIQs egen hjemmeside og hos Branchearbejdsmijørådet for Bygge & Anlæg

Charlotte Ketelsen, arbejdsmiljøkonsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.