Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

ABA-anlæg forhindrer storbrande

ABA-anlæg sikrer, at brande i erhvervsbygninger ikke udvikler sig til storbrande. Det understreger nye tal fra Beredskabsstyrelsen.

Hvis der opstår brand i en erhvervsbygning med et velfungerende ABA-anlæg, er det kun to procent af brandene, der udvikler sig til store brande. I bygninger uden ABA-anlæg, udvikler 25 procent af brandene sig derimod til store, ødelæggende brande. Det viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen. 

– Det er signifikante tal, der tydeligt viser værdien af ABA-anlæg, siger Anders Frost-Jensen, der er direktør for infrastruktur & kvalitet ved brand- og sikringsvidencenteret DBI.

Brandmænd mærker forskellen

Hos Beredskab Øst mærker man tydeligt effekten af ABA-anlæg, og beredskabet har for nylig publiceret en række Facebook-opslag, der viser billeder af brande, som ikke udviklede sig, fordi der var installeret et ABA-anlæg. 

– Grundlæggende er brandvæsenet af den opfattelse, at ABA-anlæg giver os mulighed for at iværksætte en hurtigere indsats. Det er alle forhåbentlig enige i er fornuftigt, siger Rasmus Storgaard, der er Beredskabschef hos Beredskab Øst. 

Han peger på, at moderne ABA-anlæg er relativt pålidelige rent teknisk. 

– Teknikken virker, så de blinde alarmer kommer primært på grund af forkert brugeradfærd. Eksempelvis hvis nogen placerer en opvaskemaskine, der genererer varm damp nær detektorer. 

Alligevel mener han ikke, at ABA-anlæg bare skal bankes op overalt. 

– Du skal have dem der, hvor det ud fra et personsikkerhedsmæssigt og eventuelt værdisikringsmæssigt synspunkt giver mening, siger Rasmus Storgaard.

Løbende service

TEKNIQs tekniske konsulent, Mads Risgaard Knudsen, bider mærke i tallene. Han benytter lejligheden til at understrege behovet for løbende service og optimering af ABA-anlæggene: 

– Der er rigtig mange muligheder for løbende optimering, eftersyn og service af anlæggene, og her skal installatørerne spille en central rolle, siger han. 

Det er DBI’s Anders Frost-Jensen enig i. 

– Vi kan altid blive dygtigere, og vi oplever stadig en del fejl og mangler på anlæggene. Derfor er det afgørende, at niveauet er højt hos de folk, som servicerer brandtekniske anlæg. Her anser vi DBI retningslinje 005 om vedligehold af ABA-anlæg som et afgørende grundlag for installatørerne, konstaterer Anders Frost-Jensen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.