Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

AMU-systemet hiver efter vejret

AMU-systemet skal udvikles og ikke afvikles. Det er et af budskaberne fra TEKNIQ, som sidder med ved bordet under trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, der skal være med til at sikre et mere fleksibelt efteruddannelsessystem.

AMU-systemet hiver i stigende grad efter vejret og kritiseres for at være for ufleksibelt, samtidig med at alt for mange kurser, ofte i sidste øjeblik, aflyses. Der er brug for at finde nye løsninger, hvis danske virksomheder skal have optimale muligheder for løbende at dygtiggøre deres medarbejdere og give dem de kompetencer, som i sidste ende skal sikre Danmarks konkurrenceevne. 

Det er udgangspunktet, når regeringen og arbejdsmarkedets parter i disse måneder løbende mødes til trepartsforhandlinger for at blive enige om fremtidens efteruddannelsessystem. Forhandlingerne startede så småt den 22. juni og forventes afsluttet i midten af oktober. TEKNIQ har også plads ved forhandlingsbordet med et klart ønske til især drøftelserne, om AMU-systemets fremtid. 

– Det er vigtigt at finde ud af, hvordan vi styrker AMU-systemet på en måde, så det udvikles og ikke afvikles. Samtidig er det afgørende, at der findes en model, hvor det igen bliver en god forretning for erhvervsskolerne at udbyde AMU-kurser, og hvor skolerne igen ser AMU som et strategisk vigtigt forretningsområde, siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

Politiske ambitioner

Både undervisnings- og beskæftigelsesministeren deltager i forhandlingerne, med et klart ønske om at finde en langsigtet model for hele efteruddannelsessystemet. 

– Virksomhederne og deres medarbejdere har brug for, at vi finder fælles løsninger på, hvordan de mange mennesker med behov får den nødvendige efteruddannelse. Vores konkurrenceevne er afhængig af, at vi har en dygtig arbejdsstyrke, der hurtigt kan tilpasse sig nye kompetencekrav, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). 

Også undervisningsminister Merete Riisager (LA) ønsker et mere fleksibelt system. 

– Når mere end hver tredje medarbejder slet ikke oplever behov for efteruddannelse, må vi erkende, at hele voksen- og efteruddannelsessystemet er udfordret, siger hun.

Brug for fleksibelt kursusudvalg

En nylig medlemsundersøgelse fra TEKNIQ har vist, at installatørerne i stadig stigende grad vælger AMU-kurserne fra til fordel for private kursusudbydere. Kun 35 procent af installationsvirksomhederne har således benyttet sig af de offentligt udbudte AMU-kurser inden for de seneste tre år. Til sammenligning har 60 procent benyttet private udbydere (grossister/leverandører m.v.), 27 procent virksomhedernes egne kurser og 26 procent anden privat efteruddannelse. 

En tendens, som ifølge Tina Voldby understreger behovet for at styrke AMU-systemet. 

– Helt grundlæggende så skal tilliden til AMU genoprettes. 

Hun fortæller, at installationsbranchens kernemedarbejdere i form af elektrikere og vvs’ere tidligere har været storforbrugere af AMU-kurser. Branchen er ifølge underdirektøren helt afhængig af, at AMU igen bliver en troværdig samarbejdspartner, når der skal tænkes i efteruddannelse af medarbejdere. Det er ikke kvaliteten af de gennemførte AMU-kurser, den er gal med. Problemet er snarere, at udbuddet af kurser er for lille, og at det alt for ofte sker, at de aflyses til stor gene for de virksomheder, der i deres planlægning har taget højde for, at medarbejderne ville være på kursus, siger hun og uddyber: 

– Derfor er det også nødvendigt, at en større del af AMU-kurserne udbydes med garanti for, at de gennemføres. På elområdet har vi faktisk opfundet begrebet ”garantikurser”, hvor skolerne frivilligt udbød kurser med garanti for, at de blev afholdt – men det er kun en megen beskeden andel af elbranchens kurser, som i øjeblikket er garantikurser. Skolernes forklaring er, at der simpelthen er dårlig økonomi i at udbyde AMU-kurser, og at skolerne derfor strategisk fravælger det.

Forberedelse på fremtiden

Tina Voldby understreger samtidig vigtigheden af et stærkt offentligt efteruddannelsessystem. 

– Det gælder især for eksempelvis installationsbranchen, som er inde i en rivende teknologisk udvikling. En udvikling, der stiller store krav til, at medarbejderne hele tiden får opdateret deres viden og faglige kompetencer. Det kræver dog, at kravene til kompetencer og udbuddet af efteruddannelsesmuligheder hænger bedre sammen end i dag, siger hun.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.